Α. Φετινές φορολογικές δηλώσεις (2022)

 Τη δυνατότητα τροποποίησης της φορολογικής τους δήλωσης έχουν και όσοι φορολογούμενοι-φυσικά πρόσωπα διαπιστώνουν λάθη ή παραλείψεις στις αρχικές δηλώσεις.

H υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, εφόσον πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας υποβολής της 30ής Ιουνίου 2022 δεν συνεπάγεται καμία κύρωση για τον φορολογούμενο.

Στην περίπτωση που η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας της 30ής Ιουνίου, ο φορολογούμενος ενδέχεται να κληθεί να πληρώσει πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 500 ευρώ, ενώ μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος και με την υποχρέωση να πληρώσει και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, υπολογιζόμενους με 0,73% για κάθε μήνα που θα έχει παρέλθει από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης και βεβαίωσης νέας αυξημένης οφειλής.

 

Β. Φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων ετών (……..έως 2021)

 1. Έως το τέλος του 2022 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος, όσοι μισθωτοί και συνταξιούχοι έλαβαν αναδρομικά ποσά τη χρονική περίοδο από το 2015 και μετά. Αυτές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το έτος 2020 δεν έχει ανοίξει ακόμη η εφαρμογή.

 

2. Για τα έτη προ του 2015 (φορολογικό 2014 και πριν) η υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων είναι εφικτή μόνο χειρόγραφα. Αυτές υποβάλλονται στην  Δ.Ο.Υ. μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «τα αιτήματά μου»  ή  με ταχυδρομείο ή με συστημένη επιστολή ή με Κούριερ.

 

Γ. Αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις

Για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01/01/2021 και μετά (άρθρο 49 ν.4772/2021), χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος της είσπραξής τους, εκτός από την περίπτωση που εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης, όπου χρόνος κτήσης τους δύναται να θεωρείται και ο χρόνος στον οποίο ανάγονται.

Συμπερασματικά:  Όλες οι Αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις προηγούμενων ετών συμπεριλαμβάνονται αθροιστικά στην φετεινή δήλωση, έτους 2022.

 Παναγιώτης Βελής