Το Δ. Σ. της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος σε συνέχεια της από 27/11/2017 έκτακτης συνεδρίασης του, σχετικά με την αποστολή Ενημερωτικών Σημειωμάτων, από το Τμήμα Καταβολής Μερισμάτων και Ηλεκτρονικών Πληρωμών του Μ.Τ.Π.Υ., προς πολλά μέλη μας, για τον καταλογισμό οφειλής από αχρεωστήτως καταβληθέντα μερίσματα, λόγω επαναφοράς τους στην ενεργό υπηρεσία, ενημερώνει τα εξής:

α) Σε όσους έχουν λάβει το Ενημερωτικό Σημείωμα, να καταθέσουν Ένσταση προς το ΜΤΠΥ, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο (pdf), συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους, την διεύθυνση κατοικία τους, το αριθμό πρωτοκόλλου στο (στ) σχετικό της  και να την υπογράψουν. Οι ημέρες εισόδου στο κτίριο είναι Τρίτη και Πέμπτη, από ώρα 08:30 έως 14:00. Επίσης, μπορούν να την αποστείλουν και με συστημένη ταχυδρομική αποστολή, στην Διεύθυνση του Ταμείου: Λυκούργου 12 Αθήνα Τ.Κ. 10551.

β) Η Ένωση έχει αποστείλει υπόμνημα με τα προβλήματα της Ένωσής μας, προς τον  Υφυπουργό  Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, από τον οποίο ζήτησε άμεσα συνάντηση μαζί του, ώστε εκτός των άλλων θεμάτων που θα συζητήσει, θα θέσει  και το ζήτημα που δημιουργήθηκε με το  Μ.Τ.Π.Υ.

γ) Επίσης, η Ένωση είναι σε συνεννόηση με τον νομικό σύμβουλό της, ώστε να εξετάσουν από κοινού για περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Ο Πρόεδρος Χρήστος Χρυσανθακόπουλος

Ο Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Βελής

Κατεβάστε την Ένσταση προς το Μ.Τ.Π.Υ.  εδώ