Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Το ΕΤΕΑΕΠ (τέως ΤΠΔΥ) το οποίο είναι αρμόδιο για  την χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος ή επιστροφή εισφορών, που πρέπει να λάβουν πολλά από τα μέλη μας  κατόπιν επανακρίσεως επιστρέφοντας  στην ενεργό υπηρεσία, τα οποία και τα δικαιούνται μετά την εκ νέου συνταξιοδότησή τους,  η  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος βλέποντας σκοπούμενη κωλυσιεργία στην αντιμετώπιση των σχετικών αιτημάτων, απέστειλε ΑΙΤΗΣΗ- ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, αφενός στο Ταμείο,  την με  αριθ  πρωτ  156927/25-09-2017,  και αφετέρου, την με αριθ  πρωτ.  44114/Δ15/25-09-2017 στην εποπτεύουσα αρχή αυτού, το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Τμήμα Εφάπαξ Παροχών).

Διαβάστε την αίτηση – διαμαρτυρία εδώ