Επώνυμο*
  (Με ελληνικούς και με λατινικούς χαρακτήρες όπως στην πολιτική ταυτότητα)

  Όνομα*
  (Με ελληνικούς και με λατινικούς χαρακτήρες όπως στην πολιτική ταυτότητα)

  Όνομα Πατρός*
  (Με ελληνικούς και με λατινικούς χαρακτήρες όπως στην πολιτική ταυτότητα)

  Ημερομηνία Γέννησης*

  Βαθμός Αποστράτευσης*

  Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας*

  Διεύθυνση Κατοικίας*

  Οδός*

  Αριθμός*

  TK*

  Τηλέφωνο*

  Κινητό

  Email

  Επισύναψη Φωτογραφίας
  Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε Δελτίο Ταυτότητας Μέλους της Ένωσής μας, στην οποία είμαι εγγεγραμμένος. Σας επισυνάπτω μία φωτογραφία με στολή στο βαθμό της αποστρατείας μου και θα καταθέσω το πόσο των 15 €.

  Εάν δεν έχουν φωτογραφία με στολή ή το μέγεθος αυτής δεν είναι κατάλληλο (3×4 εκατοστά), τότε θα αποστέλλουν φωτογραφία τύπου ταυτότητας με πολιτικά των ίδιων διαστάσεων, ώστε να γίνει η κατάλληλη επεξεργασία.

  Τα χρήματα μπορούν να κατατεθούν, στον 5032091342895 λογαριασμό ταμιευτηρίου, με IBAN GR2001720320005032091342895 της Τράπεζας Πειραιώς και να στείλουν φωτοτυπία της απόδειξης της τράπεζας ταχυδρομικά στην Τ.Θ. 3402  Τ.Κ. 10210 (ταχυδρομική θυρίδα), είτε στο γραφείο της Ένωσης στην Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθήνας επί της οδού Πειραιώς 31 ΤΚ  10553 στην Αθήνα, είτε στο email: info@eaaps.gr