Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώνει τα μέλη της, σχετικά με τις υπέρογκες περικοπές που επιβλήθηκαν στο μηνιαίο μέρισμά τους από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, ότι όποιοι επιθυμούν  να καταθέσουν αγωγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων για την διεκδίκηση αποζημίωσης ισόποσης με τη διαφορά του μεικτού μηνιαίου μερίσματος  που ελάμβαναν από το Μ.Τ.Π.Υ., και του καταβαλλόμενου με την αντισυνταγματική αναπροσαρμογή του με το αρθ. 48 του Ν. 4387/2016, να έρθουν σε απευθείας συνεννόηση με το γραφείο της δικηγόρου Αθηνών Αγγελικής Δ. Γιαννοπούλου, οδός Μαυρομιχάλη 190 και Αλεξάνδρας στην Αθήνα.

Τα απαραίτητα έγγραφα κατεβάστε τα από εδώ