Προσωπικά με απασχολούσε από το 2007 και παρόλα που είχα φύγει από τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος άρχισα να ασχολούμαι γιατί έβλεπα ότι  όλο και πιο συχνά είχαμε τέτοιου είδους φαινόμενα στον Ελλαδικό χώρο…

Από ότι μπορώ να θυμηθώ ακραία καιρικά φαινόμενα στη χώρα μας  είχαμε το 2007 στην Ηλεία, το  2017 στη Μάνδρα Αττικής , το 2018 στο Μάτι Αττικής και το 2019 στη Χαλκιδική. Κάποιοι  από εμάς προσπαθούμε να δώσουμε μια εξήγηση στο ακραίο καιρικό φαινόμενο, χωρίς βέβαια να το περιγράφουμε απόλυτα.

Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να περιγράψω το φαινόμενο όσο πιο απλά μπορώ για να γίνω κατανοητός σε όλους.

Τι είναι το ακραίο καιρικό  φαινόμενο και πια τα χαρακτηριστικά του;
Είναι  αυτό που ενώ προβλέπεται από την Μετεωρολογική Υπηρεσία, δεν μπορεί να προσδιοριστεί το  μέγεθος και  η χρονική στιγμή της κορύφωσής του, αλλά ούτε  και το ακριβές  σημείο της εκδήλωσής του, με αλλά λόγια πρόκειται για το φαινόμενο που καταρρέουν οι δομές και υποδομές κατά την εκδήλωσή του.

Τι  έχει ως αποτέλεσμα;
 Τον αιφνιδιασμό των πάντων, μεγάλες καταστροφές και θύματα όπου δεν μπορούν να συγκριθούν με οποιαδήποτε άλλη θεομηνία.

Διαχείριση της κρίσης

Τεράστιο κεφάλαιο

Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να έχουν σχέδια και μνημόνια εμπλοκής, επειδή όμως  οι ενέργειες γίνονται αφού συντελεστεί η όποια καταστροφή προκύπτουν  ενέργειες που πρέπει  να αυτοσχεδιάζονται.

Η πρόληψη είναι πολλή δύσκολη, εξαρτάται και με το φαινόμενο και αυτό όπως είπαμε παραπάνω έχει πολλές παραμέτρους με βασικότερη τη διάρκειά του.

Επειδή διαβάζω, αλλά και ακούω για εκκένωση κάποιων χώρων(περιοχών, πόλεων, οικισμών και άλλων) δυστυχώς δεν αναφέρονται σε πολύ βασικά θέματα, όπως πότε θα γίνει η ανακοίνωση της εκκένωσης, ο χώρος που θα γίνει η συγκέντρωση και ο χρόνος διάρκεια αυτής.

Όλα αυτά περιγράφονται με λεπτομέρειες  στο πόνημα που έχω γράψει <ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ>  και είναι στην διαδικασία της έκδοσης.

Βασικό επίσης για όλα τα παραπάνω είναι ο συντονισμός των δυνάμεων να γίνονται από ένα πρόσωπο με μεγάλη εμπειρία σε τέτοια συμβάντα, άμεση επέμβαση, αποτελεσματικότητα των ενεργειών   και πολλά άλλα τα οποία είναι πιο εξειδικευμένα θέματα και θα σταματήσω εδώ.

Ιωάννης Ζαχίλας- Αντιστράτηγος  ΠΣ ε.α.