Συνάδελφοι, σήμερα έγινε η ανάρτηση του μηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος της σύνταξής μας  μηνός Ιανουαρίου 2019,  από τον ΕΦΚΑ.

Μπορείτε να  το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ:  https://www.efka.gov.gr/el

Στα ενημερωτικά, εκτός της Εθνικής Σύνταξης και της Ανταποδοτικής Σύνταξης αναγράφεται και η Προσωπική Διαφορά, η οποία σε πολλούς συναδέλφους είναι θετική (οι οποίοι έχουν λίγα χρόνια Υπηρεσίας)  και σε άλλους είναι αρνητική, δηλ. αυτοί έχουν αύξηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016.

Τα εκκαθαριστικά έχουν δυο σελίδες. Στην πρώτη σελίδα οι συνταξιούχοι βλέπουν δυο βασικούς πίνακες όπου γίνεται σύγκριση του παλαιού ποσού σύνταξης – μεικτού και καθαρού – με το νέο ποσό σύνταξης που προκύπτει από τον υπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου. Στην ίδια σελίδα οι συνταξιούχοι βλέπουν την προσωπική διαφορά της σύνταξής τους, θετική ή αρνητική, και το τελικό καταβαλλόμενο ποσό που μπαίνει στον λογαριασμό τους.

Στη δεύτερη σελίδα οι συνταξιούχοι βλέπουν αναλυτικές πληροφορίες για τον επανυπολογισμό και για όλες τις παραμέτρους που ελήφθησαν υπόψη για την αναπροσαρμογή της σύνταξής τους. Η πληροφόρηση είναι προσωποποιημένη και εξατομικευμένη για τον κάθε συνταξιούχο χωριστά. Εκεί ο κάθε συνταξιούχος θα δει πως έγινε ο επανυπολογισμός της σύνταξής του και ποια στοιχεία ελήφθησαν υπόψη: χρόνος ασφάλισης, συντάξιμες αποδοχές κ.ά.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΑΑΠΣ

Ιωάννης Ζαχίλας