Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ  ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (που χορηγείται μόνο στις ΕΜΑΚ) ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3η  ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗ

Συνάδελφοι

Από το 2008 ξεκινήσαμε την διεκδίκηση καταβολής, μέσω της δικαστικής οδού, του ειδικού επιδόματος κινδύνου που χορηγείται μόνο στις Ε.Μ.Α.Κ. για το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού.

Από το δικηγορικό γραφείο της Σπυριδούλας Κακλαμάνη, που είχε αναλάβει την προσφυγή, ενημερωθήκαμε ότι η 3η ομάδα προσφυγών εκδικάστηκε στις 26/04/2017.

Επίσης απαιτείται από όλους τους συναδέλφους που προσέφυγαν τότε μια νέα εξουσιοδότηση, προς το δικηγορικό γραφείο υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Προσοχή η ημερομηνία θεώρησης πρέπει να είναι πριν την 26/04/2017 και όχι μεταγενέστερα.

Η εξουσιοδότηση, άμεσα θα πρέπει να αποσταλεί, στο δικηγορικό γραφείο της Σπυριδούλας Κακλαμάνη επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας αρ. 53 Τ.Κ. 11473, το αργότερο μέχρι τις 16/05/2017.

Πηγή ΕΑΠΣ

 

Κατεβάστε την εξουσιοδότηση εδώ

Κατεβάστε τα ονόματα συναδέλφων εδώ