Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την 11η Ιουλίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, στα γραφεία του Σωματείου με την επωνυμία Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, επί της οδού Πειραιώς 31 στην Αθήνα, η ψηφοφορία για την ανάδειξη μελών για το  Διοικητικό Συμβούλιο, για την Εξελεγκτική Επιτροπή και για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Α.Σ.Α., και  συνήλθαν σε Σώμα και προχώρησαν στις αρχαιρεσίες για την σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό.

Για  το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Α.Π.Σ.

Πρόεδρος:    Βελής Παναγιώτης του Νικολάου

Αντιπρόεδρος:    Μαρκαντώνης Ανδρέας του Αθανασίου

Γενικός Γραμματέας:   Δημαρέσης Φώτιος του Χρήστου

Ταμίας:       Ζαχίλας Ιωάννης του Χρήστου

Μέλος:   Ζαχαρόπουλος Απόστολος του Δημητρίου

Για  την Εξελεγκτική Επιτροπή

 Παππάς Φώτιος του Ευαγγέλου

Γεροκώστας Απόστολος του Γεωργίου

Κοντογεώργος Αχιλλέας   του Παναγιώτη

Για  το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Α.Σ.Α.

Βελής Παναγιώτης του Νικολάου

Ζαχίλας Ιωάννης του Χρήστου

Το Τακτικό μέλος της Ένωσης κ. Ζαχαρόπουλος Απόστολος του Δημητρίου ορίζεται υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και εκπρόσωπος τύπου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του καταστατικού.

Ο κ. Αντιπρόεδρος Μαρκαντώνης Ανδρέας του Αθανασίου ορίζεται υπεύθυνος σύνταξης, έκδοσης και συλλογής του απαραίτητου υλικού  για την ηλεκτρονική εφημερίδα μας, με την επωνυμία «ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ ….για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ», με την  οποία θα μπορούν τα μέλη μας να έχουν αμεσότερη επικοινωνία και καλύτερη ενημέρωση από την ίδια την Ένωση.

Επίσης ο κ. Αντιπρόεδρος θα είναι υπεύθυνος και για θέματα καλλιτεχνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος (εκδηλώσεις, εκδρομές, επισκέψεις, ξεναγήσεις κ.λ.π).

Οι στόχοι του νέου διοικητικού σχήματος, είναι οι ακόλουθοι:

  • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων υποστήριξης των δραστηριοτήτων της Ένωσης,
  • Η πρόθεση συνέχειας και αξιοποίησης του έργου της προηγουμένης διοίκησης,
  • Η δέσμευση όλων των μελών της νέας διοίκησης για διαρκή προσπάθεια προσφοράς και υποστήριξης προς τα μέλη μας, την προστασία των οικονομικών συμφερόντων τους, την βελτίωση των ηθικών και υλικών συνθηκών αυτών και των οικογενειών τους, την διατήρηση των καλών σχέσεων με τους εν ενεργεία συνάδελφους και επίσης την προβολή του κοινωνικού έργου του Πυροσβεστικού Σώματος

ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ. ΤΗΣ Ε.Α.Α.Π.Σ.

Ο Πρόεδρος     Βελής Παναγιώτης

Ο Γενικός Γραμματέας  Δημαρέσης Φώτιος