Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την 4η Μαρτίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, στα Γραφεία του Σωματείου με την επωνυμία Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, στο Περιστέρι και επί της οδού Λάρνακος 18, όροφος 2ος, η ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Παναγιώτης Βελής του Νικολάου

Ιωάννης Ζαχίλας του Χρήστου

Χρήστος Χρυσανθακόπουλος του Ανδρέα

Βασίλειος Κουλούρης του Ανδρέα

Ανδρέας Μαρκαντώνης του Αθανασίου

και επιλαχόντες οι

Ιωάννης Βελέντζας του Δημητρίου

Νικόλαος Μπαρμπαρούσης του Σπυρίδων

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:

Απόστολος Γεροκώστας του Γεωργίου

Αχιλλέας Κοντογεώργος     του Παναγιώτη

Φώτιος Παππάς του Ευαγγέλου

και επιλαχών

Απόστολος Ζαχαρόπουλος του Δημητρίου

Ακολούθως συνήλθαν σε σώμα και προχώρησαν στις αρχαιρεσίες για την σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό.

Πρόεδρος:                          Παναγιώτης Βελής του Νικολάου

Αντιπρόεδρος:                 Ανδρέας Μαρκαντώνης του Αθανασίου

Γενικός Γραμματέας:     Ιωάννης Ζαχίλας του Χρήστου

Ταμίας:                                Βασίλειος Κουλούρης του Ανδρέα

Μέλος:                                 Χρήστος Χρυσανθακόπουλος του Ανδρέα

Οι στόχοι του νέου διοικητικού σχήματος, είναι οι ακόλουθοι:

  • ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων υποστήριξης των δραστηριοτήτων της ένωσης,
  • η πρόθεση συνέχειας και αξιοποίησης του έργου της προηγουμένης διοίκησης,
  • η δέσμευση όλων των μελών της νέας διοίκησης για διαρκή προσπάθεια προσφοράς και υποστήριξης προς τα μέλη μας, την προστασία των οικονομικών συμφερόντων τους, την βελτίωση των ηθικών και υλικών συνθηκών αυτών και των οικογενειών τους, την διατήρηση των καλών σχέσεων με τους εν ενεργεία συνάδελφους και επίσης την προβολή του κοινωνικού έργου του Πυροσβεστικού Σώματος.