Συνάδελφοι

Παρατηρήθηκε ότι ο ΕΦΚΑ (πρώην Λογιστήριο του Κράτους) το τελευταίο χρονικό διάστημα, εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες θα παρακρατήσει από τον Φεβρουάριο του 2020 από συναδέλφους ποσά, χωρίς να γίνεται, όπως προβλέπεται, ουσιαστική και λεπτομερή ενημέρωσή τους. Επίσης, πολλοί συνάδελφοι διαπίστωσαν, ότι στην πληρωμή της σύνταξης του μηνός Δεκεμβρίου 2019, λιγότερα ποσά από εκείνα που έπαιρναν. Με αφορμή τα παραπάνω, θεωρήσαμε σκόπιμο, μετά από συναντήσεις που είχαμε με τους αρμόδιους του ΕΦΚΑ, να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για τα θέματα που έχουν προκύψει:

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

Μετά την ψήφιση και εφαρμογή του ν.4575/2018 περί αναδρομικών, η ΕΑΑΠΣ κατήγγειλε την πολυδιαφημιζόμενη καταβολή αναδρομικών, σαν μία προσπάθεια εξαπάτησης των συνταξιούχων.

Σε συνέχεια αυτής και έχοντας υπόψη:

  • Τις διαμαρτυρίες πλήθους συναδέλφων για λάθη στον υπολογισμό και την καταβολή των αναδρομικών τους, βάσει του ν.4575/2018.
  • Τις αιτήσεις που κατέθεσαν πολλοί συνάδελφοι προς τον Ε.Φ.Κ.Α αιτήσεις – δηλώσεις επιφύλαξης για τον ορθό επανυπολογισμό των ληφθέντων αναδρομικών, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν απαντηθεί.
  • Τις συνεχείς παραστάσεις μας στους αρμοδίους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ (ΓΛΚ) τόσο της ΕΑΑΠΣ όσο και της Ομοσπονδίας μας, της ΠΟΑΣΑ, όπου ζητούσαμε να αποστείλουν στους δικαιούχους ενημερωτικό, μαζί με αναλυτικό φύλλο, όπου να φαίνεται ο τρόπος υπολογισμού τους.
  • Την ανακοίνωση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Βρούτση ότι μετά από ελέγχους του ΕΦΚΑ, διαπιστώθηκαν σοβαρά λάθη και παραλείψεις στις καταβολές και ζήτησε κατανόηση διότι θα πρέπει να ζητηθούν πίσω χρήματα.

Ύστερα από τα παραπάνω ενημερωθήκαμε ότι το  τελευταίο χρονικό διάστημα πολλοί συνάδελφοι λαμβάνουν από τον ΕΦΚΑ (ΓΛΚ) έγγραφα παρακράτησης σύνταξής τους, με τα οποία τους γνωστοποιούν, ότι οφείλουν ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και, ότι αυτά, προέρχονται από αναδρομικά που τους χορηγήθηκαν επί πλέον, δηλ. ότι έγινε λάθος εκ μέρους του ΕΦΚΑ.

Αυτά θα παρακρατηθούν σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την σύνταξη του Φεβρουαρίου του 2020 και έως την ολοσχερή εξόφλησή τους.

Συνάδελφοι,

Για το εν λόγω χειρισμό του θέματος από τον ΕΦΚΑ, γεννιούνται εύλογα ερωτήματα:

Πως υπολογίστηκαν τα ποσά που έπρεπε να καταβληθούν στον κάθε δικαιούχο τον Δεκέμβριο του 2018;

Ποιος εγγυάται ότι ο νέος υπολογισμός είναι σωστός, εν αντιθέσει με τον προηγούμενο που τον έκριναν οι ίδιοι λανθασμένο;

Γιατί δεν έστειλαν προσωπικά αναλυτικά φύλλα  υπολογισμού τους, για να μπορεί ο καθένας μας να ελέγξει την ορθότητά τους;

Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η εν λόγω ενέργειά τους;

Τέλος γιατί δεν μας δίνεται η δυνατότητα ένστασης κατά της αποφάσεων του ΕΦΚΑ  που αφορά τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, όπως αυτό προβλέπεται;

Γι’  αυτό κρίνεται απαραίτητο, ότι πρέπει να γίνουν άμεσα και με απόλυτη διαφάνεια διαδικασίες υπολογισμού/ επανυπολογισμού των αναδρομικών και αποστολή προσωπικού αναλυτικού φύλλου από τον ΕΦΚΑ προς όλους τους συνταξιούχους, και ως εκ τούτου συνιστούμε στους συναδέλφους που έλαβαν ή θα λάβουν  ανάλογο έγγραφο παρακράτησης σύνταξης, για επιστροφή αναδρομικών, να υποβάλουν ένσταση,  χρησιμοποιώντας εάν επιθυμούν και την  συνδρομή μας.

Ας ελπίσουμε, ότι ο ΕΦΚΑ θα ενεργήσει με την ίδια ακρίβεια (όπως έστειλε για την παρακράτηση ποσών) και θα προβεί στην καταβολή των δικαιούμενων ποσών στους συναδέλφους που έλαβαν μηδενικά ή κατά πολύ λιγότερα αναδρομικά, γεγονός για το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει δείξει τέτοια ευαισθησία, και γι’ αυτό σε κάθε συνάντηση μαζί τους, πλην των άλλων θεμάτων, αναφέρεται και στο θέμα της διόρθωσης αυτής της αδικίας, που έχουν υποστεί πολλοί  συνάδελφοι.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Μετά την ανάρτηση των ενημερωτικών σημειωμάτων των μηνιαίων συντάξεων μας έτους 2019 από τον ΕΦΚΑ, συναντηθήκαμε με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΦΚΑ (ΓΛΚ)  αναφορικά με την λάθος έκδοση και στον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης των ενημερωτικών σημειωμάτων.

Ύστερα από την διευκρινιστική συζήτηση μαζί τους, έγινε παραδεκτή η λαθεμένη έκδοση των ενημερωτικών σημειωμάτων και καταλήξαμε στην διαβεβαίωση ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί ο επανέλεγχος όλων αυτών, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνταξιοδοτικές αποδοχές ενός εκάστου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την εφαρμογή του Ν. 4307/2014 (απόδοση του 50% στη βασική σύνταξη).

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Επιπρόσθετα, σε πολλούς συναδέλφους παρατηρήθηκε ότι κατά την πληρωμή της σύνταξης του μηνός Δεκεμβρίου 2019, το τελικό καταβαλλόμενο πληρωτέο ποσό να είναι μειωμένο. Με αφορμή πολλών ερωτημάτων που δεχθήκαμε θέλουμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους αυτούς ότι, ύστερα από εκτενή συζήτηση του Προέδρου της ΕΑΑΠΣ  με τους αρμόδιους του ΕΦΚΑ, λάβαμε την διαβεβαίωση ότι η συγκεκριμένη μείωση οφείλεται στην μη ορθή παρακράτηση του ν. 4093/2012.

Ας ελπίσουμε ότι τώρα ο υπολογισμός είναι σωστός.

Για όλα τα ανωτέρω, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε τηλεφωνικά στα γραφεία της Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΠΣ

Παναγιώτης Βελής