18/07/2018

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας είναι γνωστό ότι το ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΠΔΥ) σε περίπτωση επαναφοράς στην ενεργό υπηρεσία συνταξιούχου και την εκ νέου συνταξιοδότησή του,  δεν προβαίνει στην χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος ή επιστροφής εισφορών, σύμφωνα με τις οδηγίες του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (τμήμα εφάπαξ παροχών), αλλά εκκρεμεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, και δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια μέχρι σήμερα.

Το Δ.Σ. της Ένωσης, για την μέχρι σήμερα αντιμετώπιση αιτημάτων μελών της, έχει προβεί σε σειρά ενεργειών, για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, που σε γενικές γραμμές έχουν ως εξής:

α.  Έχει κάνει σειρά συζητήσεων με τον προϊστάμενο της Α΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών  του ΕΤΕΑΕΠ, για το ανακύψαν πρόβλημα.

β. Έχει αποστείλει έγγραφο προς το ΕΤΕΑΕΠ, με οποίο εκφράζονται με σαφήνεια οι αντιρρήσεις μας και τα επιχειρήματά μας. Το ίδιο έγγραφο εστάλη και προς το Υπουργείο Εργασίας.

γ. Έχει έρθει σε επαφή με το Νομικό Τμήμα του ΕΤΕΑΕΠ, το οποίο εξέδωσε γνωμοδότηση  η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το σχετικό, με αρ. πρωτ. Φ. 30215/33841/Δ15.515/26-10-2016, έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (τμήμα εφάπαξ παροχών), όπως και με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας του άρθρου 18 περ. ΣΤ παραγ. 2  του Ν. 4242/2014, και του εξέθεσε τις απόψεις της.

δ. Έχει αποστείλει σχετικό υπόμνημα στον Υφυπουργό  Εργασίας από τον Δεκέμβριο του 2017, και είχε συνάντηση με την υπεύθυνη της  Νομικής Υπηρεσίας του Υφυπουργού, στην οποία συζήτησε διεξοδικά  το θέμα.

ε. Έχει έρθει σε επαφή με τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικών Υποθέσεων του ΕΤΕΑΕΠ, από τον οποίο ζήτησε την παρέμβασή του.

Η θέσης της Ένωσης για το ζήτημα και η οποία τελικά υιοθετήθηκε από το ΕΤΕΑΕΠ είναι, ότι κανένας συνάδελφος να μην επιστρέψει – πληρώσει χρήματα εξαιτίας του νέου υπολογισμού που είχε αρχίσει το ΕΤΕΑΕΠ και που είχε καταλογίσει αποστέλλοντας σημειώματα σε συναδέλφους  για επιστροφή χρημάτων, δηλ. να εφαρμοστούν οι νόμοι και οι διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας.

Κατόπιν αυτών, το Νομικό Τμήμα εξέδωσε νέα Γνωμοδότηση, η οποία συζητήθηκε και επικυρώθηκε με το υπ’ αριθμ. 70 Πρακτικό της 6ης  Ιουνίου του 2018 από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, που προβλέπει, μεταξύ άλλων, η χορήγηση του συμπληρωματικού εφάπαξ να εξετάζεται αυτοτελώς.

Συνάδελφοι,

το Δ.Σ. της Ένωσης σε συνέχεια της νέας εξέλιξης και σε  εκ νέου  συνάντηση που είχε με τον   προϊστάμενο της Α΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, ενημερώθηκε ότι θα ξεκινήσει η χορήγηση του εφάπαξ, από τον φθινόπωρο του 2018.

Για όποια περαιτέρω πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά στο Δ.Σ. της Ένωσης.

Για να διαβάσετε το πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ, πατήστε εδώ.