Αγαπητοί συνάδελφοι,

Α. Σχετικά με τα αναφερόμενα στον ημερήσιο τύπο και τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση των μελών σας, μετά από νομική επεξεργασία της  Νομικού μας Συμβούλου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

  1. Το Ελληνικό Δημόσιο ως γνωστόν τα τελευταία έτη, με διάφορες νομοθετικές διατάξεις προέβη σε διαδοχικές μειώσεις των συνταξίμων αποδοχών μας και σε σταδιακές περικοπές των δώρων εορτών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του επιδόματος αδείας και τελικά στην πλήρη κατάργηση των τελευταίων.
  2. Οι διατάξεις του ν. 4093/2012 και του ν. 4051/2012 συμφώνως με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. με αριθμό 2287/2015 και 2290/2015, κρίθηκαν αντισυνταγματικές και ανίσχυρες, (ημερομηνία δημοσίευσης της πρώτης απόφασης 2287 την 10-6-2015).

  1. Καλόν είναι οι συνάδελφοι, που δεν έχουν ακόμη καταθέσει σχετική αγωγή, αλλά και σε εκείνους που κατέθεσαν και έχει παρέλθει διετία, να το πράξουν.
  2. Όμως επειδή η σύνταξη – κατάθεση και επίδοση της σχετικής αγωγής ενδεχομένως να απαιτήσει ένα αρκετό χρονικό διάστημα, και προκειμένου να διακοπεί η παραγραφή της σχετικής απαίτησης κατά του Ελληνικού Δημοσίου, για ένα εξάμηνο, θα πρέπει να κατατεθεί σχετική αίτηση.

 

 

 

Β. Πολλά μέλη της Ένωσή μας που έχουν καταθέσει σχετική αγωγή για την προηγούμενη διετία, (2015-2016), θα πρέπει – σύμφωνα με την Νομικό μας να καταθέσουν και για την επόμενη διετία (2017-2018). Γι’ αυτό ενημερώνει τα μέλη της και όποια επιθυμούν να ασκήσουν αγωγή ως ακολούθως:

  1. Αγωγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την διεκδίκηση αναδρομικά (διετία) για το έτος 2017 και 2018 της παρανόμως παρακρατηθείσας εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ), λόγω της αντισυνταγματικής θέσπισής της. (ν. 3865/10, ν. 3986/11 και ν. 4002/2011).
  2. Αγωγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την διεκδίκηση αποζημίωσης ισόποσης με τις κριθείσες από το ΣτΕ ως παράνομες, περικοπές κύριων και επικουρικών συντάξεων, βάσει του άρθρου. 6 του ν. 4051/12 και του πρώτου άρθρου παραγ. Β υποπαραγ. Β3 και Β4 του ν. 4093/2012.
  3. Η δικαστική διεκδίκηση θα ξεκινήσει με ομαδικές αγωγές (10 ατόμων), με κόστος της κάθε αγωγής να ανέρχεται στο ποσό των 30,00 ευρώ. Τα έγγραφα που απαιτούνται, για να προσκομισθούν – αποσταλούν στο δικηγορικό γραφείο, επισυνάπτονται στο τέλος της ανακοίνωσης.

Συνάδελφοι,

Βάσει των ανωτέρω, θα πρέπει κάθε μέλος να εξετάσει εάν θα προβεί σε κάποια ενέργεια και εάν ναι, τότε να διαλέξει αυτήν, η οποία θα είναι η πιο πρόσφορη γι’ αυτόν.

Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαστε στην διάθεσή σας (Πρόεδρος Παναγιώτης Βελής 6937210402, Γενικός  Γραμματέας Ιωάννης Ζαχίλας 6936565899).

Για το Δ.Σ. της ΕΑΑΠΣ

Ο Γενικός Γραμματέας                                                                         Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Ζαχίλας                                                                            Παναγιώτης Βελής

 

Δικαιολογητικά:

Για την περικοπή της ΕΑΣ πατήστε εδώ

Για την περικοπή συντάξεων πατήστε εδώ