Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 10/02/2018 προηγούμενης ανακοίνωσής μας,  που αφορά τον καταλογισμό οφειλής από αχρεωστήτως καταβληθέντα μερίσματα σε πολλά μέλη μας από το ΜΤΠΥ, σας ενημερώνουμε ότι, όποιος δεν έχει παραλάβει από το ταμείο την απόφαση καταλογισμού του ποσού, θα πρέπει να μεταβεί για να την παραλάβει κάνοντας αίτηση.

Ακολούθως, εάν θέλει να προσφύγει εναντίον της απόφασης καταλογισμού,  πρέπει αρχικά να υποβάλλει αίτηση θεραπείας στο ταμείο, υπόδειγμα μπορεί να σας προμηθεύσει η Ένωση και ακολούθως να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο. Διαφορετικά, μπορείτε να αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση – Εξουσιοδότηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα) προς το Δικηγορικό γραφείο, το οποίο θα προβεί σε  όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες που απαιτούνται.

Το ΔΣ της ΕΑΑΠΣ