Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων μας προς το ΜΤΠΥ που αφορά  τον καταλογισμό οφειλής από αχρεωστήτως καταβληθέντα μερίσματα σε πολλά μέλη μας, σας ενημερώνουμε ότι μετά από συντονισμένες προσπάθειες και συνεχείς επισκέψεις στο ταμείο, η Ένωσή μας κατάφερε να πετύχει να γίνει νέος υπολογισμός του αρχικού αχρεωστήτως ποσού, αλλά κάτω από προϋποθέσεις.

Γι’  αυτό, όποιος δεν έχει παραλάβει από το ταμείο την απόφαση καταλογισμού του ποσού, θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση, και ταυτόχρονα αίτηση θεραπείας εναντίον της απόφασης καταλογισμού, στο Τμήμα Καταβολής Μερισμάτων και Ηλεκτρονικών Πληρωμών. (υπόδειγμα χορηγεί η Ένωση)

Επίσης, να υποβληθεί αίτηση στο Τμήμα Μεταβολών Μερίσματος, για να ζητηθεί η αναθεώρηση του μερίσματος του, ώστε να προστεθεί ο επιπλέον χρόνος της δικαίωσης.

Συνάδελφοι,

το Δ.Σ. της Ένωσης θα συνεχίσει και περαιτέρω την πίεση για μια πιο δίκαιη λύση του προβλήματός, και θα εξετάσει την περίπτωση του κάθε μέλους ξεχωριστά.

Για περισσότερες πληροφορίες  και διευκρινήσεις σχετικά με την νέα διαμορφούμενη κατάσταση, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.