Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων μας προς το ΜΤΠΥ, που αφορά  τον καταλογισμό οφειλής από αχρεωστήτως καταβληθέντα μερίσματα σε πολλά μέλη μας, σας ενημερώνουμε ότι μετά από συντονισμένες προσπάθειες και συνεχείς επισκέψεις μας, η Ένωσή μας κατάφερε ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου να εκδώσει νέα απόφαση.

Η νέα αυτή εξέλιξη, έχει ως αποτέλεσμα το Ταμείο να προβεί σε νέο υπολογισμό του αχρεωστήτως πλην καλοπίστως εισπραχθέντος ποσού, σε όλους του μερισματούχους που έχει αποσταλεί απόφαση καταλογισμού, εξετάζοντας την πάροδο ευλόγου χρόνου είσπραξης, ώστε κάποιοι μερισματούχοι να  τύχουν πλήρη μείωση ποσού, άλλοι μερική  και άλλοι καθόλου.

Συνάδελφοι,

το Δ.Σ. της Ένωσης βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με το Ταμείο, θα παρέχει σ’ αυτό οποιαδήποτε συνδρομή χρειαστεί και θα επιμείνει στην εξέταση του κάθε μέλους του ξεχωριστά.

Για περισσότερες πληροφορίες  και διευκρινήσεις σχετικά με την νέα διαμορφούμενη κατάσταση, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.