Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων μας προς το ΜΤΠΥ, που αφορά  τον καταλογισμό οφειλής από αχρεωστήτως καταβληθέντα μερίσματα σε πολλά μέλη μας, σας ενημερώνουμε ότι  μετά την απόφαση που πήρε το Δ.Σ. του Ταμείου για την  5ετία και τον επανακανονισμό των μερισμάτων που θα προβεί το Ταμείο, τροποποιώντας τις αποφάσεις καταλογισμού, αποστείλαμε έγγραφο  με το οποίο ζητούμε η είσπραξη του μερίσματος του μήνα Νοέμβρη του έτους 2012 είναι πέραν της 5ετίας, όπως προκύπτει από τα ενημερωτικά σημειώματα που εξέδωσε το ίδιο το Ταμείο.

Συνάδελφοι,

το Δ.Σ. της Ένωσης βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με το Ταμείο, θα παρέχει σ’ αυτό οποιαδήποτε συνδρομή χρειαστεί και θα επιμείνει στην εξέταση του κάθε μέλους του ξεχωριστά.

Για περισσότερες πληροφορίες  και διευκρινήσεις σχετικά με την νέα διαμορφούμενη κατάσταση, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

Διαβάστε το έγγραφο προς το ΜΤΠΥ  εδώ

Το Δ.Σ. της ΕΑΑΠΣ