Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας είναι γνωστό, ότι το ΜΤΠΥ  έχει κάνει καταλογισμό οφειλής από αχρεωστήτως καταβληθέντα μερίσματα σε πολλά μέλη μας, που δικαιώθηκαν στο παρελθόν με δικαστικές αποφάσεις.

Η Ένωσή μας έχει προβεί σε σειρά ενεργειών, για να αντιμετωπίσει αυτή τη δυσμενή κατάσταση, που σε γενικές γραμμές έχουν ως εξής:

1.- Έχει κάνει σειρά συζητήσεων με τον πρόεδρο του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ, υπηρεσιακά του στελέχη και τη νομική του υπηρεσία, σχετικές με το ανακύψαν πρόβλημα.

2.- Ομοίως έχει προβεί σε έγγραφα αιτήματα, όπου εκφράζονται οι αντιρρήσεις μας και τα επιχειρήματά μας.

3.- Έχει έρθει σε επαφή με νομικούς, προκειμένου να διερευνήσει τη νομιμότητα ή μη της πράξης καταλογισμού του Ταμείου.

4.- Έχει αποστείλει σχετικό υπόμνημα στο Υπουργείο Εργασίας από τον Δεκέμβριο του 2017, αλλά δυστυχώς-παρά τις συνεχείς προσπάθειές μας-ακόμη περιμένουμε να ορισθεί ημερομηνία συνάντησης, ώστε να συζητηθεί το ανακύψαν πρόβλημα.

5.- Έχει συντάξει υπόδειγμα ένστασης-αίτησης θεραπείας, για χρήση από τους ενδιαφερόμενους.

6.- Έχει έτοιμο αίτημα προς κατάθεση, που απευθύνεται στον πρόεδρο του Δ.Σ. και καταλήγει ως εξής: «Στα πλαίσια της αρχής της χρηστής διοίκησης και της διακριτικής σας ευχέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρήματά μας στις υποβληθείσες ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας, θα θέλαμε να κάνετε εισήγηση προς το Δ.Σ. του Ταμείου, να πάρει απόφαση που θα αφορά την κρίσιμη ημερομηνία μη εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 36 του Π.Δ. 422/1981 για την περίπτωσή μας, όπως ήταν η πάγια πρακτική του ταμείου και συγκεκριμένα, παρακαλούμε  να εφαρμόζεται από την 13.03.2017 (ημερομηνία  11ης συνεδρίασης της 13ης/3/2017 του Δ.Σ. του Ταμείου σας) και στο εξής, και μόνο για τις περιπτώσεις εκείνες που εκκρεμούν και δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή άλλη απόφαση επαναφοράς στην ενέργεια και υπάρχει δυνατότητα υπαναχώρησης.»

7.- Έχει προσφύγει με αναφορά του στο Συνήγορο του Πολίτη

Τα όποια μέχρι στιγμής θετικά αποτελέσματα των ενεργειών μας, συνοψίζονται ως εξής:

α) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης αναθεώρησης του μερίσματός μας, τα αναδρομικά δεν θα ανατρέχουν στην τελευταία διετία, αλλά σε όλο το χρονικό διάστημα, από τη λήξη των τρίμηνων αποδοχών μέχρι σήμερα. Αυτό θα ισχύει και για τους συνάδελφους, που έχουν κάνει ήδη αίτηση αναθεώρησης.

β) Την μη μείωση του μερίσματος, στην περίπτωση  που κάτι τέτοιο προκύψει από την εφαρμογή του ν. 4024/2011 ή του ν. 4052/2012, στην  περίπτωση αίτησης αναθεώρησης.

γ) Την έγγραφη υπόσχεση του Ταμείου, ότι δεν θα θεωρήσει ενδεχόμενη αίτηση αναθεώρησης, ως αποδοχή των αποφάσεων καταλογισμού ή της απόφασης του Δ.Σ. (11η συνεδρίαση της13.03.2017) με την οποία αποφασίστηκε ο καταλογισμός. Επίσης, ότι αυτονοήτως θα συμμορφωθεί σε όποιες τυχόν δικαστικές αποφάσεις εκδοθούν, αναστρέφοντας την όποια διαδικασία έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση.

δ) Υπόσχεση του Ταμείου, ότι δεν θα προβεί σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της καταλογισθείσας οφειλής.

ε) Υπόσχεση του Ταμείου, ότι το επιτόκιο επιβάρυνσης της οφειλής από 6% σήμερα θα κατέβει λίγο κάτω από το 4%.

στ) Έχει πειστεί το Ταμείο – αν και δεν το αποδέχεται ευθέως – ότι στις περιπτώσεις μεγάλων ποσών καταλογισμού, με αναθεώρηση μερίσματος μετά το Νοέμβριο του 2011, δεν πρόκειται να επιστραφούν τα καταλογισθέντα ποσά και γενικότερα οι συσσωρευμένες εισφορές του μερισματούχου βάσει προσδόκιμου ζωής, οπότε ευθέως προκύπτει ζήτημα αντισυνταγματικότητας του ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), βάσει του οποίου υπολογίζεται πλέον το μέρισμά μας.

Συνάδελφοι,

το Δ.Σ. της Ένωσης θα συνεχίσει την πίεση για μια δίκαιη λύση του προβλήματός μας, όσο θα αναμένει δε τη συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας, θα ξεκινήσει άμεσα ενέργειες για ενημέρωση των κομμάτων της Βουλής.

Πέρα από την επιδιωκόμενη πολιτική λύση του προβλήματος, σε ό,τι αφορά τη δικαστική διεκδίκηση, έχουμε καταλήξει στο δικηγορικό γραφείο του κ. Τσουκαλά Κώστα και σε ατομικές προσφυγές κόστους περίπου 300 ευρώ. Από τη μεταξύ μας συζήτηση και ανάλυση του προβλήματος, προέκυψε, ότι τέτοιο ζήτημα έχει ανακύψει για πρώτη φορά από πλευράς Ταμείου, υπάρχει δε καλή νομική βάση για δικαίωσή μας. Όσον αφορά την ομαδική προσφυγή ενέχει κινδύνους και θεωρούμε ότι δεν πρέπει να την αποτολμήσουμε. Βέβαια ο κάθε συνάδελφος μπορεί να απευθυνθεί, όπου αλλού κρίνει ότι είναι καλύτερα για τον ίδιο. Για όσους επιθυμούν να αναλάβει τη δικαστική διεκδίκηση ο κύριος Τσουκαλάς, σας επισυνάπτουμε σχετική εξουσιοδότηση.

Σε ότι αφορά την εξόφληση των καταλογισθέντων ποσών, για τους επιθυμούντες την ολική ή μερική εξόφλησή τους, αυτή δεν επηρεάζει την πρόοδο της δίκης, σε αντίθεση με ενδεχόμενη αίτηση αναθεώρησης του μερίσματος που κατά τον δικηγόρο μας αποδυναμώνει τη βάση διεκδίκησης. Οι επιθυμούντες την ολική ή μερική εξόφληση της οφειλής, μπορούν να κάνουν αίτηση στο Ταμείο για να τους δοθεί αναλυτικός κατά έτος καταλογισμός. Σημειώνεται, ότι το Ταμείο θα δώσει βεβαίωση εξόφλησης κατά έτος και θα πρέπει μέσα σε ένα μήνα από της παραλαβής της, να κάνετε τροποποιητική δήλωση στην Εφορία για επιστροφή φόρου (για περισσότερες πληροφορίες στην εφορία σας).

Για όποια περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον Πρόεδρο της Ένωσης  κ. Χρήστο Χρυσανθακόπουλο στο τηλέφωνο 6936103227 ή στον Γενικό Γραμματέα Παναγιώτη Βελή  στο τηλέφωνο 6937210402

Κατεβάστε την εξουσιοδότηση εδώ