Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Ε.Α.Α.Π.Σ.), συζητήθηκε η διενέργεια Γενικής Συνέλευσης των μελών, η οποία ως γνωστόν είχε αναβληθεί μέχρι να αρθούν τα περιοριστικά μέτρα και τα υγειονομικά πρωτόκολλα και θα πραγματοποιηθεί στις 22/05/2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, στα γραφεία της Ένωσης επί της οδού Πειραιώς 31  στην Αθήνα, με τα εξής θέματα συζήτησης:

Λογοδοσία πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οικονομικός απολογισμός της προηγούμενης χρήσης 2021.

Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.

Συζήτηση για θέματα της Ένωσης.

Επειδή, κατά την πρώτη ημερομηνία θεωρείτε δεδομένο, ότι δεν θα υπάρχει απαρτία, παρακαλούμε ιδιαίτερα τα μέλη που μπορούν, να κοσμήσουν με την παρουσία τους τη Συνεδρίαση της 29/05/2022.

Κάθε ταμειακά τακτοποιημένο μέλος της Ένωσης μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε αντιπροσωπευόμενο από άλλο τακτικό μέλος. Για την αντιπροσώπευση αυτή απαιτείται απλή έγγραφη εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευόμενου, που ορίζει και τα θέματα, στα οποία επιθυμεί να αντιπροσωπευθεί.

Η συμμετοχή όλων σας κρίνεται απαραίτητη.

Αθήνα 4/05/2022

Για το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Π.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας

Φώτιος Δημαρέσης

Αρχιπύραρχος  Π. Σ. ε.α