Σήμερα  Δευτέρα 24η Ιουλίου και περί ώρα 10.00’ πρωινή συνήλθε το Διοικητικό Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων  Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, υπό την προεδρία του Αντιστρατήγου ΠΣ ε.α.  Χρυσνθακόπουλου Χρήστου με θέμα δράσεις που θα προβεί η Ένωση από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και συγκεκριμένα:

  • Ο πρόεδρος τόνισε την ανάγκη επικοινωνίας της ένωσης με φορείς προκειμένου να μεταφερθεί η εμπειρία και η γνώση άξιων στελεχών της.
  • Ο Αντιπρόεδρος Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α. Μπαρμπαρούσης Νικόλαος, αναφέρθηκε στη Ολυμπιακή εκπαίδευση και εμπειρία στελεχών της Ένωσης και όχι μόνο.
  • Ο Γενικός Γραμματέας Αντιστάτηγος ΠΣ ε.α. Βελής Παναγιώτης, αναφέρθηκε στην αξία των στελεχών καθότι αυτά διοίκησαν και υπηρέτησαν σε μεγάλες μονάδες του Πυροσβεστικού Σώματος, όπου υπήρξαν άριστοι συντονιστές μεγάλων και σοβαρών συμβάντων.
  • Ο ταμίας Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α. Κουλούρης Βασίλειος, τόνισε την προσφορά αποστράτων συναδέλφων που δε βρίσκονται σήμερα ανάμεσά μας, από διάφορες αιτίες και για τους οποίους ευχόμαστε να έχουν «καλό παράδεισο».
  • Τέλος δε ο Εκπρόσωπος τύπου Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α. Ζαχίλας Ιωάννης, για μια φορά ακόμη επεσήμανε  την συνεργασία σε τακτά χρονικά διαστήματα των εν ενεργεία συναδέλφων και ιδιαιτέρα της ηγεσίας η οποία βρίσκεται πιο κοντά στην αποστρατεία από τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος, έτσι ώστε να παράξουν   το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον Ελληνικό Λαό και όχι μόνο.

 

Το ΔΣ της ΕΑΑΠΣ