Συνάδελφοι

Αναρτήθηκαν τα  μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα  σύνταξης (eΕΦΚΑ), από τον Νοέμβριο του 2021 και εφεξής ,σύμφωνα με τον νέο υπολογισμό του Ν 4670/2020 (άρθρο 25 & 29 αύξηση ποσοστών αναπλήρωσης).

Το νέο αναρτηθέν ενημερωτικό σημείωμα έχει τρεις στήλες:

1η Στήλη:        παλαιό ποσό, όπως διαμορφώθηκε  στα σημειώματα

2η Στήλη:       ποσό βάσει του ν.4387/2016

3ηΣτήλη:        ποσό βάσει το ν.4670/2020

Στην 3η Στήλη που  που θα ισχύει   από τούδε παρατηρούμε  τα  εξής:

  • αυξάνεται η ανταποδοτική σύνταξη ένεκα των νέων  συντελεστών και το σύνολο των αποδοχών
  • αυξάνεται η κράτηση εισφοράς αλληλεγγύης
  • μειώνεται η προσωπική διαφορά
  • αυξάνεται η υγειονομική περίθαλψη
  • αυξάνεται η φορολογία

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο γραφείο της Ένωσης.