Κατόπιν ερωτημάτων  συναδέλφων εάν τους έχει γίνει απογραφή από τις Υπηρεσίας του  e-ΕΦΚΑ, τους ενημερώνουμε τα εξής:

Όταν είναι να εισπράξουμε χρήματα από το Δημόσιο, συνεπεία δικαστικών αποφάσεων,  μας ζητείται να προσκομίσουμε βεβαίωση απογραφής από τον ασφαλιστικό φορέα μας τον  e-ΕΦΚΑ.

Πρέπει να μπούμε στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ και να την αναζητήσου με την ονομασία «Βεβαίωση Απογραφής».

Εάν δεν εκδίδεται τότε πρέπει να μεταβούμε σε κάποιο κατάστημα του ΕΦΚΑ  ή να  συνδεθούμε στις παρεχόμενες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ μέσω της νέας εφαρμογής με την ονομασία «Βεβαίωση Απογραφής

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσω της δικτυακής πύλης gov.gr ή του δικτυακού τόπου www.efka.gov.gr  με τη χρήση των κωδικών taxis net .

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά.

Για το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Π.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας

Φώτης Δημαρέσης