Δυστυχώς συνάδελφοι στο ίδιο έργο θεατές. Τα γυρίζουν από εδώ τα γυρίζουν από εκεί και καταλήγουμε μια από τα ίδια. Μας επέβαλαν για πάντα  την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Η ΕΑΣ αντισυνταγματική, από 1/1/2017 έως και 31/12/2018.

Η ΕΑΣ συνταγματική,          από 1/1/12019  και μετά.

Δηλ.:

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ’ αριθ. 1477/2021 απόφασή του, ακύρωσε τις δικές της αποφάσεις την 244/2017 και την 32/2018, οι οποίες είχαν κρίνει αντισυνταγματική την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την απόφασή του αυτή λέει ότι η παλιά ΕΑΣ είναι αντισυνταγματική για  τις συντάξεις του Δημοσίου για τα έτη  2017 και 2018 (κράτηση 3% ως 14%), σύμφωνα με τις αποφάσεις 244/2017 και 504/2021 της ολομέλειας, ενώ η ίδια κράτηση (3% ως 14%) που συνεχίστηκε να επιβάλλεται στις ίδιες συντάξεις και στα ίδια πρόσωπα, από το 2019 και μετά είναι συνταγματική.

Το αιτιολογικό της απόφασης είναι ότι με τον νόμο 4387/2016 (Κατρούγκαλο) έχει τον σκοπό δημιουργίας αποθεματικού υπέρ των συντάξεων και γι’ αυτό λέγεται εισφορά υπέρ του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης των Γενεών (ΑΚΑΓΕ).

Οι κρατήσεις που μας επιβλήθηκαν σε μικτές κύριες συντάξεις (μία ή και άθροισμα αυτών) που ξεκινούν από τα 1.400 ευρώ με ποσοστά 3% ως 14%. Οι αντίστοιχες επιστροφές κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος της σύνταξης (ή του αθροίσματος κύριων συντάξεων) ως εξής:

 • Για ποσά σύνταξης από 1.400,01 € έως 1.700,00 €, επιστροφή 3%.
 • Για ποσά σύνταξης από 1.700,01 € έως 2.000,00 €, επιστροφή 6%.
 • Για ποσά σύνταξης από 2.000,01 € έως 2.300,00 €, επιστροφή 7%.
 • Για ποσά σύνταξης από 2.300,01 € έως 2.600,00 €, επιστροφή 9%.
 • Για ποσά σύνταξης από 2.600,01 € έως 2.900,00 €, επιστροφή 10%.
 • Για ποσά σύνταξης από 2.900,01 € έως 3.200,00 €, επιστροφή 12%.
 • Για ποσά σύνταξης από 3.200,01 € έως 3.500,00 €, επιστροφή 13%.
 • Για ποσά σύνταξης από 3.500,01 € και άνω επιστροφή 14%

Πολλά ΜΜΕ και ιστοσελίδες αποστράτων άρχισαν να μεταδίδουν ότι θα χορηγηθούν  και πάλι αναδρομικά για την ΕΑΣ, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη:

 • Δεν μας λένε όλη την αλήθεια.
 • Για όλα αυτά τα χρόνια (2010-2016) έχουμε πληρώσει πολλά χρήματα.
 • Θα μας επιστραφούν αναδρομικά το 50% για δύο έτη (2017-2018), ήτοι ψίχουλα.
 • Μας επέβαλαν μέχρι το τέλος της συνταξιοδοτικής μας ζωής.
 • Τα πρόσφατα αναδρομικά που μας χορήγησαν (2015-2016), μας επέβαλαν φόρο περίπου από 40-50%

Συνάδελφοι

Είμαστε σε αναμονή και για ενέργειές μας θα επανέλθουμε με νέα ανακοίνωσή μας.

Παναγιώτης Βελής

Πρόεδρος της ΕΑΑΠΣ