Σε συνέχεια ανακοινώσεών  μας,  που αφορά τον καταλογισμό οφειλής αχρεωστήτως καταβληθέντα μερίσματα σε πολλά μέλη μας από το ΜΤΠΥ, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε ζητήσει με έγγραφό μας προς το ΜΤΠΥ τον επανυπολογισμό – αναθεώρηση των μερισμάτων μας, σύμφωνα με την νέα  κατάσταση που διαμορφώθηκε.

Διαβάστε το έγγραφο εδώ