Συνάδελφοι

 1. Σε συνέχεια, της από 17/05/2021, πρόσκλησής μας, και μετά την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων μελών για την εκλογή στα συμβούλια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης συνεδρίασε την 4/6/2021 στα γραφεία της επί της οδού Πειραιώς στην Αθήνα, τόσο με παρουσία, όσο και με τηλεφωνική συνδιάσκεψη, λόγω των περιοριστικών μέτρων για covid -19, και αποφάσισε ομόφωνα η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 4/07/2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, με τα εξής εκλογοαπολογιστικά θέματα:
 • Απολογισμός απερχόμενου Δ. Σ. (διοικητικός – οικονομικός).
 • Συζήτηση για την πορεία της Ένωσης.
 • Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής  Επιτροπής και εκπροσώπων  συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ΠΟΑΣΑ.
 1. Τα ονόματα των υποψηφίων για τις εκλογές αναρτήθηκαν στην πόρτα εισόδου των γραφείων μας, καθώς και στην ιστοσελίδα μας.
 2. Ημερομηνία των εκλογών ορίζεται η 4/07/2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00.
 3. Τόπος πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η αίθουσα συσκέψεων της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής επί της οδού Πειραιώς 31 στην Αθήνα 3ο όροφος, και για την ψηφοφορία – εκλογή των υποψηφίων για τα Συμβούλια, ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής, στα γραφείο μας  στο ίδιο κτίριο στον 4ο όροφο.
 4. Επειδή κατά την πρώτη ημερομηνία θεωρείτε δεδομένο ότι δεν θα υπάρχει απαρτία, παρακαλούμε ιδιαίτερα τα μέλη που μπορούν, να κοσμήσουν με την παρουσία τους τη Συνεδρίαση της 11/07/2021 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.
 5. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η Ένωση έλαβε υπόψη της τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τους υγειονομικούς περιορισμούς που προβλέπονται από τις μέχρι και σήμερα (05/06/2021) υφιστάμενες ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση που αλλάξουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα θα ενημερωθείτε με νέα ανάρτηση.
 6. Όλοι απαιτείται να είναι εμβολιασμένοι [ύπαρξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή να έχουν πραγματοποιήσει ταχεία δοκιμασία αντιγόνου τεστ ή δοκιμασία (self test)]. Η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για όλους.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, και την εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, προβλέπεται στα μέλη της Ένωσης η δυνατότητα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία όχι μόνο με την αυτοπρόσωπη παρουσία και συμμετοχή, αλλά και με τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στη ψηφοφορία όσο το δυνατόν περισσότερων μελών της Ένωσης, που είναι ταμειακά ενήμεροι, να μπορούν να ψηφίζουν και μέλη που βρίσκονται μακριά από τον τόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας και ακόμη εξασφαλίζεται η καλύτερη προστασία από την μη συνάθροιση πολλών  μελών σε έναν χώρο.

Τα μέλη που επιθυμούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, θα πρέπει να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:

 1. Θα εκτυπώσουν το ψηφοδέλτιο από την επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης (eaaps.gr), ή να ζητηθεί να τους αποσταλεί από τον Γενικό Γραμματέα της Ε.Α.Α.Π.Σ. κ. Ζαχίλα Ιωάννη.
 2. Θα επιλέξουν με σταυροδοσία έως τρεις (3) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο, έναν (1) για τον υποψήφιο για την Εξελεγκτική Επιτροπή και έναν (1) για  τον εκπρόσωπο συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ΠΟΑΣΑ.
 3. Θα εσωκλείσουν το ψηφοδέλτιο σε λευκό φάκελο.
 4. Θα τοποθετήσουν τον λευκό φάκελο μέσα σε άλλον απαντητικό φάκελο, στον οποίο θα γράψουν υποχρεωτικά το όνομα και το επίθετο τους, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση του ψηφοφόρου και θα τον αποστείλουν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ ΤΘ 3402, ΑΙΟΛΟΥ 100, Τ.Κ. 10210, ΑΘΗΝΑ.
 5. Θα αποστείλουν τα στοιχεία τους και τον αριθμό κατάθεσης ταχυδρομείου, με sms στο τηλ. 6936565899 ή στα email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  info@eaaps.gr, και  eaaps2016@gmail.com, ώστε η Εφορευτική Επιτροπή να μπορεί να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα του αποστολέα.
 6. Η Εφορευτική Επιτροπή θα εξετάσει αν οι αποστολείς των φακέλων που ψήφισαν με επιστολική ψήφο έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τους. Όσες επιστολές προέρχονται από μέλη που δεν είναι ταμειακά ενήμεροι δεν θα ανοιχθούν, αλλά θα φυλαχθούν σε ειδικό για τον σκοπό αυτό αρχείο. Οι υπόλοιπες επιστολές θα αποσφραγισθούν, οι αποστολείς τους θα διαγραφούν από τον εκλογικό κατάλογο και οι εσώκλειστοι λευκοί φάκελοι που περιέχουν το ψηφοδέλτιο θα ριχθούν, σφραγισμένοι, στην κάλπη.
 7. Παρακαλούμε τα ψηφοδέλτια να αποσταλούν έγκαιρα, ώστε εντός των προθεσμιών να φθάσουν στην Εφορευτική Επιτροπή.

Η παρούσα αναρτήθηκε στην πόρτα εισόδου των γραφείων μας, καθώς και στην ιστοσελίδα μας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη βοήθεια και συμμετοχή σας, σε αυτή την κοινή – συλλογική προσπάθεια.

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Π.Σ.

Παναγιώτης Βελής, Πρόεδρος

Ιωάννης Ζαχίλας, Γενικός Γραμματέας

 

Για να κατεβάσετε το ψηφοδέλτιο πατήστε εδώ