Συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε, ότι μετά από επικοινωνία που είχε το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος με τη Δνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ενημερώθηκε ότι σημαντικός αριθμός υπαλλήλων, κυρίως εποχικών και Αποστράτων (αλλά και μονίμων), δεν υπέβαλαν εμπροθέσμως ως όφειλαν Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) – ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, για τα έτη που ήταν υπόχρεοι (2015-2016-2017). Το πρόστιμο σε πρώτη φάση (για την μη υποβολή), είναι 100€ ανά δήλωση και έχει ήδη εφαρμοστεί.

Αυτό στις αρχές του επόμενου μήνα θα 3πλασιαστεί και αρχές του Ιουλίου θα παραπεμφθούν, όσοι αμέλησαν και δεν υπέβαλαν, στον αρμόδιο εισαγγελέα για ποινικές κυρώσεις.

Αφορά τους υπαλλήλους που υπήρξαν “πυροσβεστικό προσωπικό” έστω και μια ημέρα από 1-1-2015 έως 31-12-2017.

Για τους υπαλλήλους που υπήρξαν “πυροσβεστικό προσωπικό” έστω και μια ημέρα από 01-01-2014 έως 31-12-2014, όφειλαν να έχουν υποβάλει χειρόγραφες αρχικές δηλώσεις ΔΠΚ και ΔΟΣ, στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων/Τμήμα Παραλαβής και Ελέγχου ΔΠΚ. Λ. Κηφισίας 23 , Μαρούσι Αττικής, ΤΚ 15123. Έχουν γίνει επανειλημμένως ειδοποιήσεις για την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους, παρόλα αυτά όμως υπήρξαν ακόμη κάποιοι που δεν προέβησαν στην υποβολή. Πλέον αυτοί έχουν πάρει το δρόμο προς τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Παρακαλούμε  όπως ενημερώσετε με κάθε πρόσφορο μέσο, στα πλαίσια της συναδελφικότητας, όλα τα μέλη σας, για να προβούν, όσοι αμέλησαν, στην εκπλήρωση της υποχρέωσής τους άμεσα. Επαναλαμβάνουμε ότι ισχύει και για τους Απόστρατους.

Σας επισυνάπτουμε  το τελευταίο ενημερωτικό υπηρεσιακό έγγραφο που εστάλη σε όλες τις υπηρεσίες του ΠΣ, προς ενημέρωσή σας.

Κατεβάστε το πατώντας εδώ

 

Για το Δ.Σ. της ΕΑΑΠΣ

Ο Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Ζαχίλας