Μέσα στο 2022 πολλοί συνταξιούχοι, εισέπραξαν αναδρομικά.

Ανεξάρτητα από το χρόνο στον οποίο ανάγονται τα χρήματα αυτά, εφόσον η είσπραξή τους έγινε το  2022, καθιστά υποχρεωτική την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023.

Εάν τα αναδρομικά αφορούν εισοδήματα από το φορολογικό έτος 2015 και μετά, οι τροποποιητικές φορολογικές  δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της TAXIS και αμέσως εκδίδεται το εκκαθαριστικό σημείωμα, που εάν απορρέει φόρος για καταβολή, πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ, μέχρι την 31/01/2024.

Εάν τα αναδρομικά αφορούν εισοδήματα από το φορολογικό έτος 2014 και πίσω, οι τροποποιητικές φορολογικές  δηλώσεις συντάσσονται χειρόγραφα και υποβάλλονται στην   ηλεκτρονική πλατφόρμα του TAXIS «τα αιτήματά μου» στις Δ.Ο.Υ.

H τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά.

Η  Δ.Ο.Υ μετά την πενταετία ελέγχει την υποβολή ή μη και σε περίπτωση μη υποβολής, προβλέπεται πρόστιμο ως εκπρόθεσμης δήλωσης και ανάλογες προσαυξήσεις στον φόρο.