ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Αθήνα 06 Δεκεμβρίου 2023

Αρ.Πρωτ.:62/2023

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

κ. Άδωνι Γεωργιάδη

ΘΕΜΑ: Διατύπωση απόψεων Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΑΑΠΣ)

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΑΑΠΣ), στο πλαίσιο της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το σ/ν του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις», παραθέτει τα κατωτέρω:

Με το αρθ. 114 του προς διαβούλευση νομοσχέδιου επιχειρείται καίρια τομή στη φιλοσοφία και το πλαίσιο της απασχόλησης των συνταξιούχων, με καταρχάς θετικό πρόσημο, καθόσον προωθεί την ενεργό γήρανση, χωρίς να θέτει εν αμφιβόλω τον ασφαλιστικό κίνδυνο γήρατος. Παρ’ όλα ταύτα, επισημαίνουμε:

 1. Η αναστολή της σύνταξης γήρατος, κύριας και επικουρικής, προσώπων που αναλαμβάνουν υποχρεωτικά υπακτέα στον e-ΕΦΚΑ απασχόληση σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης (παρ. 2, άρθρο 20, ν. 4387/16), φρονούμε ότι πρέπει να ισχύσει από το 55ο έτος, αντί του προτεινόμενου 62ου έτους ηλικίας. Η αναπροσαρμογή αυτή είναι εφικτή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ τ. Α’ 115). Επισημαίνουμε ότι τα άτομα που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας, στην πλειονότητά τους, εξέρχονται από την ενεργό υπηρεσία χωρίς τη βούλησή τους πολύ νωρίτερα από το 62ο έτος της ηλικίας τους, με συνέπεια να χάνεται σημαντικός για αυτούς παραγωγικός χρόνος.
 2. Ο νέος «πόρος» υπέρ ΕΦΚΑ (10%) να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα.
 3. Στο μερισμό του παρακρατούμενου μη ανταποδοτικού πόρου (10%), μεταξύ e-ΕΦΚΑ (7,7%) και επικουρικής ασφάλισης (2,3%) θα πρέπει οι ασφαλισμένοι που δεν έχουν επικουρική ασφάλιση αλλά Μετοχικά Ταμεία, όπως τα Σώματα Ασφαλείας, το 2,3% να αποτελεί πόρο των Μετοχικών τους Ταμείων.
 4. Η διασύνδεση που επιχειρείται στην παρ. 5 του αρ. 20 του ν. 4387/16, μεταξύ του μη ανταποδοτικού πόρου και της εθνικής σύνταξης, δύναται να οδηγήσει κάποιες πολύ χαμηλές συντάξεις.
 5. Η επιστροφή κρατήσεων πάνω από το προβλεπόμενο πλαφόν να γίνεται αυτόματα, με ευθύνη ΕΦΚΑ εντός 3μηνου από την εκκαθάριση.
 6. Η Εισφορά αλληλεγγύης των Συνταξιούχων να επιβάλλεται με την ισχύουσα κλίμακα μόνο για το καθαρό τμήμα συντάξεως άνω 1.400€, άλλως η πρόσθετη επιβάρυνση ανέρχεται στην δυσβάστακτη κλίμακα 9%.
 7. Οι ασφαλιστικές εισφορές (υγειονομικές & νοσοκομειακές) των συνταξιούχων εργαζόμενων παρακρατούνται και από τις δύο πηγές (από τη σύνταξη & από το μισθό της δηλωμένης εργασίας).
 8. Στους ελεύθερους επαγγελματίες και στα «μπλοκάκια» το 10% να επιβάλλεται επί του καθαρού εισοδήματος (του προηγουμένου έτους) και όχι επί του ακαθάριστου εισοδήματος.

Να συμπεριληφθούν οι παρακάτω προτάσεις:

 1. Άμεση ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στην κύρια σύνταξη.
 2. Απόδοση των παρανόμως παρακρατηθέντων υπέρ ΕΑΣ για τα έτη 2017 και 2018, όπως αποφάσισαν δύο ολομέλειες του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις αποφάσεις 204/2017 και 504/2020.
 3. Θεσμοθέτηση του οικογενειακού επιδόματος και στους συνταξιούχους, όπως και στους εργαζόμενους.
 4. Ενοποίηση των συντάξεων χηρείας, σύμφωνα με τον νόμο 4511/2019:
 • -Απονομή στο 100% εφ’ όρου ζωής στον κληρονόμο, εφόσον δεν υπάρχει άλλη σύνταξη.
 • -Απονομή του 50% εφόσον υπάρχει και άλλη προσωπική σύνταξη από τον κληρονόμο.
 • -Δυνατότητα επιλογής από τον κληρονόμο για το ποια σύνταξη επιθυμεί να κρατήσει ως πρώτη και στο σύνολό της και ποια ως δεύτερη με ποσοστό.
 • -Κατώτερη σύνταξη χηρείας στο ύψος της εθνικής σύνταξης.
 • -Κατάργηση του 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ από τις συντάξεις χηρείας.

Για το Δ.Σ. Ε.Α.Α.Π.Σ.

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Βελής

Αντιστράτηγος ε.α

Ο Γενικός Γραμματέας

Φώτιος Δημαρέσης

Υποστράτηγος ε.α