Σας ανακοινώνουμε   το συνταχθέν υπόμνημα οικονομικών  διεκδικήσεων της Ομοσπονδίας μας Π.Ο.Α.Σ.Α., εν όψει της Διεθνής Έκθεσης της Θεσσαλονίκης το οποίο επιδόθηκε  στον κ. Πρωθυπουργό για ενημέρωσή σας.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όπως κάθε χρόνο στη ΔΕΘ εξαγγέλλονται όλα τα οικονομικά μέτρα που θα εφαρμοστούν κατά το επόμενο χρονικό διάστημα ( μακροχρόνια ή βραχυχρόνια ). Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό και ενόψει της κατάρτισης του νέου προϋπολογισμού θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα αιτήματά μας , πολλά εκ των οποίων σας έχουν απασχολήσει ή έχετε εξαγγείλει την επίλυσή τους.
Με δεδομένο ότι η πατρίδα μας βρίσκεται σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης και τα μνημόνια αποτελούν ένα θλιβερό παρελθόν οι απόστρατοι των Σωμάτων Ασφαλείας ζητούν – απαιτούν και εκφράζουν :
1.Την έντονη διαμαρτυρία τους για τις μεγάλες, άδικες και αντισυνταγματικές περικοπές στις αποδοχές των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας στην ενέργεια και αποστρατεία, με τους Ν.4093/12, Ν.4387/16 & Ν.4472/17 και Ν.4670/20, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της εργασίας τους και το μέγεθος της προσφοράς τους.

2.Την απαίτηση τους για πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ:2192/2014 και 1128/2016, σε ό,τι αφορά το Ν. 4093/12, με την ΠΛΗΡΗ επαναφορά των συντάξεων στα επίπεδα του Ιουλίου/ Αυγούστου 2012, την ενσωμάτωση του υπολοίπου 50 % των αναδρομικών στη σύνταξη (όπως έγινε με το Ν.4307/14) και την καταβολή των αναδρομικών μέχρι τέλους του 2018 (και όχι όπως αυθαίρετα αποδόθηκαν μέχρι τον Ιούνιο του 2016-Ν.4575/18-), για τη αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης, που παραβιάσθηκε κατάφωρα (άρθρ. 95, παρ. 5 του Συντάγματος).
3. Ζητούν τη διακοπή από την ενιαία σύνταξη των αποστράτων των Σωμάτων Ασφαλείας της παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (άρθ.11 Ν.3865/2010) και της επιπλέον Εισφοράς, άρθ.2, παρ.14, εδάφιο α, Ν. 4002/2011, κατόπιν των υπ’ αριθ. 244/2017 & 504/2021 αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνέδριο εν Ολομελεία, καθώς και την αναδρομική επιστροφή όλων των αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντων ποσών υπέρ E.Α.Σ. και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων -Πάσχα και αδείας, που θεσμοθετήθηκαν με διατάξεις, οι οποίες κρίθηκαν παράνομες και αντισυνταγματικές, από την ημερομηνία εφαρμογής των σχετικών νόμων.

4.Ζητούν την άμεση επανασύνδεση των συντάξεων των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων με το προσωπικό στην ενέργεια, ως ειδικής κατά το Σύνταγμα, τους νόμους και τις αποφάσεις των Δικαστηρίων, κατηγορίας εργαζομένων και την κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς» του Ν. 4387/16, που δημιουργεί απαράδεκτες διακρίσεις εις βάρος μας.

5.Την επιστροφή όλων των παρακρατηθέντων σε όλους τους συνταξιούχους και όχι μόνο σε όσους έκαναν αγωγή λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη πρόνοια ειδικής φορολόγησης αυτών .

6. Κατάργηση του όρου ΄΄ προσωπική διαφορά ΄΄ στις χορηγούμενες συντάξεις και ένταξη αυτής στο ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πολλοί συνάδερφοι: α) Αποστρατεύθηκαν με πλήρη σύνταξη 35/35 όπως όριζε ο μέχρι τότε συνταξιοδοτικός και ασφαλιστικός νόμος . β) οι φέροντες το βαθμό αξιωματικού αποστρατεύθηκαν από τα οικεία συμβούλια κρίσεων παρά τη θέλησή τους.
γ ) Οι μη φέροντες το βαθμό αξιωματικού αναγνώριζαν βάση του αναγκαστικού νόμου 1854/51 (νόμος Κονδύλη) ασφαλιστικό χρόνο 3/35 χρόνων με την προϋπόθεση ότι είχαν συμπληρώσει τα 20 χρόνια υπηρεσίας. Ο Νόμος ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ κατήργησε το εν λόγω συνταξιοδοτικό ευεργέτημα.
7.Πραγματική αύξηση των συντάξεων από 1/1/2023 χωρίς τον υπολογισμό της λεγόμενης ΄΄ προσωπικής διαφοράς ΄΄.
8. Πόροι στα ασφαλιστικά ταμεία (ΜΤΣ , Επικουρικά ταμεία ) . Έχει ψηφιστεί από τη Βουλή και βρίσκεται εν ισχύ ο Νόμος 4256/14 που προβλέπει πόρους για τα ασφαλιστικά ταμεία των Αποστράτων των Σ.Α. (π.χ. 5% από τα πρόστιμα των παραβάσεων Κ.Ο.Κ.) Μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες Κ.Υ.Α. οι οποίες θα ορίζουν τη διαδικασία εφαρμογής του Νόμου αυτού. Ζητάμε λοιπόν την άμεση παρέμβασή σας για την έκδοση των σχετικών Κ.Υ.Α. και την επίλυση του θέματος.
9. Απόδοση στις συνταξιουχικές οργανώσεις της κράτησης του 0,20 ανά μήνα και ανά συνταξιούχο, βάση του άρθρου 102 του Νόμου ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ , οι οποίες επί 4ετία δεν αποδίδονται με αποτέλεσμα αυτές να μην μπορούν να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες τους και να μην μπορούν να ενεργήσουν όπως ο συνδικαλιστικός νόμος επιτάσσει. Δηλαδή κ. Πρωθυπουργέ έχουμε έναν επιχειρούμενο οικονομικό στραγγαλισμό των συνδικαλιστικών συνταξιουχικών οργανώσεων.
Τέλος ολοκληρώνουμε κ. Πρωθυπουργέ με ένα παράπονο το οποίο θεωρούμε ότι μας αδικεί και δεν εκφράζει τον χαρακτήρα μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης την οποία θεωρούμε ότι πρέπει να βρίσκεται κοντά στα προβλήματα της τρίτης ηλικίας.
Είστε 3 χρόνια Πρωθυπουργός και παρά της επανειλημμένες αιτήσεις μας να μας δεχτείτε προκειμένου να ακούσετε τα προβλήματά μας αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Υπουργός Εργασίας κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ.
Μαζί με τις άλλες συνταξιουχικές οργανώσεις σας έχουμε θέσει μέσω υπομνημάτων λεπτομερώς τα αιτήματά μας και μέχρι σήμερα ουδεμία απάντηση έχουμε λάβει και ούτε διαφαίνεται κάποια προσπάθεια επίλυσης αυτών .
Εκτιμούμε ότι το παρόν Υπόμνημά μας θα τύχει ανάλογου ενδιαφέροντος από την εξοχότητά σας, θα μελετηθεί διεξοδικά και θα καταβληθεί προσπάθεια επίλυσης μερικών τουλάχιστον εκ των ανωτέρω αναφερομένων αιτημάτων μας.
Με τα τιμής για το Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α.

.