Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Συνάδελφοι

Με την 16/28-07- 2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου, ιδρύθηκε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Η πρωτοβουλία για την ίδρυσή της ανήκει σε μια ομάδα Αποστράτων Αξιωματικών, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στις επιθυμίες πολλών άλλων συναδέλφων και αφού αφουγκράστηκαν ανησυχίες και τα καλέσματα των καιρών, προχώρησαν σε αυτή την κίνηση.

Αλήθεια γιατί ήταν απαραίτητο να γίνει η κίνηση αυτή και τι νέο πρεσβεύει;

Πρώτον, οι απόστρατοι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος μέχρι σήμερα δεν είχαν εκπροσώπηση όπως όλοι οι απόστρατοι Αξιωματικοί.

Δεύτερον, τα θέματα τα οποία απασχολούν τους απόστρατους Αξιωματικούς καλώς ή κακώς είναι ιδιαίτερα και ξεχωριστά από άλλους απόστρατους συναδέλφους. Έχουν να κάνουν με δικαστικές προσφυγές αμέσως μετά την αποστρατεία τους, τις αποκαταστάσεις και δικαιώσεις αλλά και στην συνέχεια η προάσπιση δικαιωμάτων τους.

Τρίτον, μετά τις συνεχείς μειώσεις των συντάξεων και μερισμάτων η εκπροσώπηση των αποστράτων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος μαζί με τις ενώσεις των άλλων Σωμάτων στις οποίες παρουσίες χρειάζεται ενώπιον των αρχών είναι αναγκαιότητα για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας.

Συνάδελφοι, πλαισιώστε την ένωση και δώστε της δύναμη για να ανταποκριθεί στους σκοπούς που αναφέρεται στο καταστατικό της.

Πρόθεση είναι η ενότητα για την επίτευξη των στόχων.

Γεώργιος Σπ. Ντάγγας
Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α.