Σας κοινοποιούμε τον απολογισμό της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, που αφορά την αντιπυρική περίοδο του θέρους έτους 2017, που  είναι ένα προοίμιο για την ερχόμενη αντιπυρική περίοδο, ώστε να επισημανθούν και να διορθωθούν τυχον παραβλέψεις και ελλέψεις.

Διαβάστε τον απολογισμό εδώ