Επώνυμο*

  Όνομα*

  Όνομα Πατρός*

  Όνομα Μητρός*

  Όνομα Συζύγου

  Ημερομηνία Γέννησης*

  Τόπος Γέννησης*

  AMKA*

  ΑΦΜ*

  Κλάδος*

  Βαθμός Αποστράτευσης*

  Διεύθυνση Κατοικίας*

  Οδός*

  Αριθμός*

  TK*

  Τηλέφωνο*

  Κινητό

  Email

  Aριθμός Μητρώου Σύνταξης*

  Παρακαλώ να με εγγράψετε μέλος της Ένωσής σας, γνωρίζοντάς σας ότι έχω λάβει γνώση όλων των διατάξεων του καταστατικού της Ένωσης, το οποίο αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και δηλώνω ότι θα γνωστοποιώ κάθε μεταβολή των αναγραφομένων σ' αυτή στοιχείων μου.

  Οι Απόστρατοι συνάδελφοι οι οποίοι και επιθυμούν να γίνουν μέλη της Ένωσης θα πρέπει να συμπληρώσουν την παραπάνω φόρμα και  να καταθέσουν 30 ευρώ (10, 00 ευρώ  για την εγγραφή και 20,00 ευρώ για την ετήσια συνδρομή) στον 5032091342895 λογαριασμό ταμιευτηρίου, με IBAN GR2001720320005032091342895 της Τράπεζας Πειραιώς και να στείλουν φωτοτυπία της απόδειξης της τράπεζας ταχυδρομικά στην Τ.Θ. 3402  Τ.Κ. 10210 (ταχυδρομική θυρίδα), είτε στο γραφείο της Ένωσης στην Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθήνας επί της οδού Πειραιώς 31 ΤΚ  10553 στην Αθήνα, είτε στα email: info@eaaps.gr  ,   eaaps2018@gmail.com  .

  Επίσης, να εκτυπώσετε, να συμπληρώσετε και να υπογράψετε την παρακάτω Υπεύθυνη Δήλωση  και να μας την αποστείλετε με τον τρόπο που θα αποστείλετε και  την πληρωμή της εγγραφής. Η Υπεύθυνη δήλωση χρησιμοποιείται, και εφόσον επιθυμείτε, για να γίνεται η παρακράτηση της ετήσιας συνδρομής  του μέλους μέσω του επικουρικού Ταμείου ΤΕΑΥΠΣ.