Επώνυμο*

  Όνομα*

  Όνομα Πατρός*

  Όνομα Μητρός*

  Όνομα Συζύγου

  Ημερομηνία Γέννησης*

  Τόπος Γέννησης*

  Κλάδος*

  Βαθμός Αποστράτευσης*

  Διεύθυνση Κατοικίας*

  Οδός*

  Αριθμός*

  TK*

  Τηλέφωνο*

  Κινητό

  Email

  Aριθμός Μητρώου Σύνταξης

  Παρακαλώ να με εγγράψετε μέλος της Ένωσής σας, γνωρίζοντάς σας ότι έχω λάβει γνώση όλων των διατάξεων του καταστατικού της Ένωσης, το οποίο αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και δηλώνω ότι θα γνωστοποιώ κάθε μεταβολή των αναγραφομένων σ’ αυτή στοιχείων μου.

  Οι Απόστρατοι συνάδελφοι οι οποίοι και επιθυμούν να γίνουν μέλη της ένωσης θα πρέπει να συμπληρώσουν την παραπάνω φόρμα και  να καταθέσουν 30€ (10€ για την εγγραφή και 20€ για την ετήσια σύνδρομή) στον 5032091342895 λογαριασμό ταμιευτηρίου, με IBAN GR2001720320005032091342895 της Τράπεζας Πειραιώς και να στείλουν φωτοτυπία της απόδειξης της τράπεζας ταχυδρομικά στην Τ.Θ. 3402  Τ.Κ. 10210 (ταχυδρομική θυρίδα), είτε στο γραφείο της Ένωσης στην Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθήνας επί της οδού Πειραιώς 31 ΤΚ  10553 στην Αθήνα, είτε στο email: info@eaaps.gr

  Για το έτος 2020, 2019 η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής θα γίνει όπως και το 2018.
  Για το έτος 2021 θα πρέπει να εκτυπώσετε, να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε την παρακάτω αίτηση ταχυδρομικά στην Τ.Θ. 3402  Τ.Κ. 10210 (ταχυδρομική θυρίδα), είτε στο γραφείο της Ένωσης στην Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθήνας επί της οδού Πειραιώς 31 ΤΚ  10553 στην Αθήνα.