Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ύστερα από πολλά τηλεφωνήματα μελών  μας, για  ενέργειες που πρέπει να προβούν, σχετικά με την παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης των επικουρικών ταμείων, όπως ακούγεται σε πολλά ΜΜΕ,  η  Ένωσή μας ενημερώνει τα μέλη της ότι δεν τους αφορά, και ότι δεν πρέπει να προβούν σε καμία ενέργεια.

Επίσης, η Ένωση σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα μέλη της και εάν αυτά θα πρέπει να προβαίνουν σε ενέργειες,  θα τα ενημερώνει άμεσα και υπεύθυνα είτε μέσω της ιστοσελίδας, είτε μέσω  SMS.

Το Δ.Σ. της Ένωσης