Μετά την υποβολή ερωτημάτων πολλών συναδέλφων που αφορά τα ειδοποιητήρια που έλαβαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, τους ενημερώνουμε τα εξής:

  1. Η Ένωσή μας μέσω δικηγόρου είχε προτρέψει στα μέλη μας να υποβάλλουν ομαδική ένδικη αγωγή κατά του Δημοσίου στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για την παράνομη παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) για το χρονικό διάστημα από 01/11/2014 έως 31/10/2016 και τους προέτρεψε εκ νέου να υποβάλλουν για το χρονικό διάστημα από 01/11/2016 έως 31/10/2018.
  2. Για τα ανωτέρω διαστήματα η Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) έχει κριθεί αμετάκλητα αντισυνταγματική. Δυστυχώς από 01/01/2019 κρίθηκε συνταγματική.

Οι αποφάσεις που ταχυδρομήθηκαν στα μέλη μας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αφορούν τις αγωγές που υποβάλαμε για το πρώτο χρονικό διάστημα, όπου μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών και εφόσον δεν ζητηθεί από τον e εφκα η συζήτηση της απόφασης στο ακροατήριο, θα πληρωθούν.

Σε διαφορετική περίπτωση, η Ένωση θα προβεί στις εκ του νόμου προβλεπόμενες ενέργειές της (συνάντηση με τον Νομικό Σύμβουλο και Υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΦΚΑ, αποστολή υπομνήματος, κ.ά. , πάντα σε πλήρη συνεργασία με την Νομικό μας).