Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος συνεδρίασε εκτάκτως την 27/11/2017, με θέμα ημερήσιας διάταξης η αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων από το Τμήμα Καταβολής Μερισμάτων και Ηλεκτρονικών Πληρωμών του Μ.Τ.Π.Υ. προς πολλά μέλη μας, σχετικά με τον καταλογισμό οφειλής από αχρεωστήτως καταβληθέντα μερίσματα, λόγω επαναφοράς τους στην ενεργό υπηρεσία.

Αποφάσισε ομόφωνα όπως προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

α) Να συνταχθεί άμεσα έγγραφο από την Ένωσή μας προς το Μετοχικό Ταμείο, στο οποίο να αναγράφονται οι επισημάνσεις, παρατηρήσεις και τα προβλήματα που επιφέρουν τα εν λόγω ενημερωτικά σημειώματα προς τα μέλη μας, σχετικά με τις ζητούμενες οικονομικές επιστροφές και επίσης να ζητηθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις.

β) Να μεταβούν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης στο Μετοχικό Ταμείο για να ζητήσουν το εν λόγω πρόβλημα με τους αρμόδιους υπαλλήλους.

γ) Επίσης το Δ. Σ. να μεταβεί σε Δικηγόρο, όπου να εξετάσουν από κοινού για περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Διαβάστε το έγγραφο προς το ΜΤΠΥ εδώ

Το ΔΣ της ΕΑΑΠΣ