Ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης Ιανουαρίου 2019

Ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης Ιανουαρίου 2019

Συνάδελφοι,

Μετά την ανάρτηση του μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος Ιανουαρίου 2019 της σύνταξης και επειδή, ήδη, έχουν κυκλοφορήσει διάφορες αιτήσεις, σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να υποβάλει αίτημα ή ένσταση στα όσα αναφέρονται σε αυτό, έχει προβλεφθεί η λειτουργία, από τις 15 Οκτωβρίου περίπου, ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον δικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ.

Πάντως, η άποψή μας είναι, και εφόσον ταυτόχρονα εκδόθηκαν οι αποφάσεις του ΣτΕ που αφορούν την συνταγματικότητα η μη του ν. 4387/2016, να περιμένουμε να δημοσιευτούν  οι αποφάσεις και ακολούθως σε συνεργασία με τον νομικό μας σύμβουλο να προβούμε στις ενδεδειγμένες ενέργειες.

Θα ακολουθήσει νέα ανάρτηση για το θέμα.

Παναγιώτης Βελής