Συνάδελφοι,

Μετά την ανάρτηση του μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος Ιανουαρίου 2019 της σύνταξης και επειδή, ήδη, έχουν κυκλοφορήσει διάφορες αιτήσεις, σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να υποβάλει αίτημα ή ένσταση στα όσα αναφέρονται σε αυτό, έχει προβλεφθεί η λειτουργία, από τις 15 Οκτωβρίου περίπου, ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον δικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ.

Πάντως, η άποψή μας είναι, και εφόσον ταυτόχρονα εκδόθηκαν οι αποφάσεις του ΣτΕ που αφορούν την συνταγματικότητα η μη του ν. 4387/2016, να περιμένουμε να δημοσιευτούν  οι αποφάσεις και ακολούθως σε συνεργασία με τον νομικό μας σύμβουλο να προβούμε στις ενδεδειγμένες ενέργειες.

Θα ακολουθήσει νέα ανάρτηση για το θέμα.

Παναγιώτης Βελής