Κατόπιν πολλών ερωτημάτων και αποριών συναδέλφων προς την ΕΑΑΠΣ, σχετικά με τα αναρτηθέντα ενημερωτικά σημειώματα του μηνός Μαρτίου 2020, σας γνωρίζω τα εξής:

Κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεων μας, την 1-1-2019, σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016 (Νόμο Κατρούγκαλου) σε αρκετούς συναδέλφους, για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, καταχωρήθηκε από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΓΛΚ) συντάξιμος μισθός, (συντάξιμες αποδοχές όπως αναφέρονται στην τροποποιητική πράξη συνταξιοδότησης) χαμηλότερος από αυτόν, της τελευταίας τροποποιητικής συνταξιοδοτικής πράξης τους και σε ορισμένους υψηλότερος.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στους μεν πρώτους να είναι μικρότερη η ανταποδοτική σύνταξη και μεγαλύτερη η προσωπική διαφορά, στους δε δεύτερους, το αντίθετο, σε σχέση πάντα με τον ορθό υπολογισμό.

Ειδικότερα:

  1. Σε όσους αποστρατεύτηκαν από 1-1-2008 έως και 31-7-2012, υπολογίσθηκε η ανταποδοτική σύνταξη, λανθασμένα, με υψηλότερο συντάξιμο μισθό από αυτόν που ανέγραφε η τελευταία συνταξιοδοτική πράξη (ελήφθησαν υπόψη οι συντάξιμες αποδοχές πριν τις μνημονιακές μειώσεις του 2012).
  2. Σε όσους αποστρατευτήκαν από 1-8-2012 έως και 14-11-2014, υπολογίσθηκε η ανταποδοτική σύνταξη, λανθασμένα, με χαμηλότερο συντάξιμο μισθό από αυτόν που ανέγραφε, η τελευταία συνταξιοδοτική πράξη (ελήφθησαν υπόψη οι συντάξιμες αποδοχές μετά τις μνημονιακές μειώσεις του 2012 και πριν την αποκατάσταση του 50% του βασικού μισθού με νόμο το 2014), με αποτέλεσμα να επηρεάζεται εκτός από την ανταποδοτική σύνταξη και η προσωπική διαφορά.

Το λάθος αυτό είχε εντοπιστεί από πολλούς συναδέλφους και ο ΕΦΚΑ τους είχε διαβεβαιώσει, ότι θα διορθωθεί. Η διόρθωση αυτή πραγματοποιήθηκε και αποτυπώθηκε στα Ενημερωτικά Σημειώματα Σύνταξης που αναρτήθηκαν με τη σύνταξη Μαρτίου 2020.

Επομένως αρκετοί συνάδελφοι θα δουν αυτές τις διαφορές με το τελικό ποσό να μην αλλάζει.

Επίσης μπορούν να αντιπαραβάλουν τις συντάξιμες αποδοχές της τελευταίας συνταξιοδοτικής πράξης με το «συντάξιμος μισθός την 12/5/2016» που εμφαίνεται στη δεύτερη σελίδα του Μηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος, ελέγχοντας εάν έχει γραφεί ορθρά.

Παναγιώτης Βελής