ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Αγγελικής Δ. Γιαννοπούλου
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Μαυρομιχάλη 190 & Αλεξάνδρας, 2ος όροφος
Αθήνα, ΤΚ 11472
Τηλ 210-5228125
FAX: 210-5232728
mail: ang.giannopoulou@gmail.com

 

                                                                                                                                                          Αθήνα, 23-03-2017       

 

          Σας ενημερώνουμε  ότι σύμφωνα με την  με αριθμό 244/2017  απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δημοσιεύθηκε την 08-02-2017, κρίθηκαν- κατά πλειοψηφία- αντισυνταγματικές οι διατάξεις των νόμων 3865/2010, 3986/2011 και 4002/2011 κ.ά, με τους οποίους είχε επιβληθεί «Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης» (ΕΕΑΣ) σε όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου (Δημόσιο, ειδικά μισθολόγια, Σώματα Ασφαλείας κ.ά.). Η απόφαση δημοσιεύθηκε στα πλαίσια του θεσμού της «πιλοτικής δίκης» (νόμος 4055/2011 περί πρότυπης δίκης) και εξασφαλίζει την αυτόματη δικαίωση όσων συνταξιούχων έχουν προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο έως την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης. Για τους λοιπούς, ορίζει ότι η αντισυνταγματικότητα ισχύει (άρα είναι και δικαστικώς επιδιώξιμη), από τις 08-02-2017, ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης. Επίσης, το Δικαστήριο δεσμεύει την κυβέρνηση να συμμορφωθεί με την απόφαση, καταργώντας άμεσα την παρακράτηση, ενώ προλαμβάνει και την περίπτωση που η κυβέρνηση θα επιχειρήσει είτε να διατηρήσει την επίμαχη εισφορά με άλλη ονομασία, είτε νομοθετήσει ανάλογα μέτρα.

Την ως άνω απόφαση σας επισυνάπτουμε ως κείμενο.

          Το γραφείο μας, έχοντας καταθέσει αγωγές πολλών αποστράτων του Πυροσβεστικού Σώματος, παρακολουθεί την υπόθεση και τον τρόπο συμμόρφωσης ή μη της κυβέρνησης.

 

                                                                           Μετά τιμής,

                                                              ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ