ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

Στους αποστράτους των Σωμάτων Ασφαλείας για να τους χορηγηθεί η  αποζημίωση των εξόδων κηδείας, θα πρέπει  να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια γραφεία Διαχείρισης -χρηματικού στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων και των Διοικήσεων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κατόπιν θα τους χορηγηθεί από αυτούς.

Επίσης χρειάζεται να κατατεθεί αίτηση στην  Δ΄ Διεύθυνση Συντάξεων –  Τμήμα:  Μεταβολών του e-ΕΦΚΑ–ΕΤΕΑΕΠ (πρώην Γ.Λ.Κ.)  επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα (Σύνταγμα) Τ.Κ. 10557, για να τους χορηγηθεί σχετική βεβαίωση την οποία μαζί με τα άλλα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ Τραπέζης  και τιμολόγιο του γραφείου τελετών), να τα καταθέσουν στις Διοικήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

 

ΑΙΤΗΣΗ για χορήγηση πιστοποιητικού διακοπής εξόδων κηδείας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε τηλεφωνικά στα γραφεία της Ένωσης.

Παναγιώτης Βελής

Ιωάννης Ζαχίλας