Συνάδελφοι,

σε συνέχεια της από 26/12/2018 ανακοίνωσής μας, που αφορά την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, σας ενημερώνουμε ότι, την 2-1-2019 αντιπροσωπεία της Π.Ο.Α.Σ.Α. επισκέφτηκε το Γ.Λ.Κ και συναντήθηκε με τη Διευθύντρια του Τμήματος Στρατιωτικών Συντάξεων. Στη συνάντηση αυτή η αντιπροσωπεία έθεσε τα κατωτέρω θέματα:

  1. Μεγάλος αριθμός αποστράτων δεν έλαβε ( μηδενική πίστωση ) αναδρομικά.
  2. Μεγάλος αριθμός αποστράτων έλαβε ποσό αναδρομικών λιγότερα των δικαιουμένων.
  3. Το σύνολο των αποστράτων έλαβε αναδρομικά 47 μηνών, αντί των δικαιουμένων 77 μηνών, όπως επιτάσσουν οι αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις του Σ.τ.Ε., η υλοποίηση των οποίων αποτελεί και αίτημα της Ομοσπονδίας μας.

Στα ανωτέρω τεθέντα θέματα η κα Διευθύντρια απάντησε:

  1. Για όσους δεν έλαβαν αναδρομικά (μηδενική πίστωση) δεν έγινε ο απαιτούμενος έλεγχος, ο οποίος θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλους Μαρτίου.
  2. Για όλους τους αποστράτους θα γίνει επανέλεγχος ο οποίος θα ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.
  3. Για το τρίτο θέμα που θέσαμε δήλωσε αναρμόδια και μας παρέπεμψε στον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών.

Παράλληλα, στη συνάντηση αυτή η Ομοσπονδία μας κατέθεσε υπόδειγμα Αίτησης προς το Γ.Λ.Κ. προκειμένου οι απόστρατοι ενημερωθούν για τον τρόπο υπολογισμού των αναδρομικών τους, λαμβάνοντας υπόψη την αποφυγή ταλαιπωρίας τους, αλλά και σεβασμού του έργου και του χρόνου των υπαλλήλων της αρμόδιας Διεύθυνσης. Την ανωτέρω Αίτηση η Διευθύντρια θα μελετήσει προκειμένου λάβει την ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ.

Στη συνέχεια, η ίδια αντιπροσωπεία μετέβη στο Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπου συναντήθηκε με τη Διευθύντρια του κ. Υπουργού και της έθεσε τα ίδια θέματα. Έλαβε την απάντηση ότι το Υπουργείο είναι σε γνώση του όλου θέματος, το οποίο θα αντιμετωπισθεί, μέχρι τέλους Μαρτίου 2019.

Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της Ένωσης, έχει προγραμματίσει συνάντηση και με τις άλλες Ενώσεις των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, θα εξετάσει από κοινού το πρόβλημα και θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την κατανόηση και επίλυση του προβλήματος από τους αρμόδιους και θα ενημερωθείτε για ό,τι νεότερο σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειές μας.

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Βελής

Ο Γεν. Γραμματέας

Ιωάννης Ζαχίλας

Διαβάστε το έγγραφο της ΠΟΑΣΑ  εδώ