Σε συνέχεια προηγούμενου άρθρου μας, που αφορά έκδοση ηλεκτρονικού  εισιτηρίου στα μέσα μεταφοράς, ενημερώνουμε τα μέλη μας τι χρειάζεται για την έκδοση  του, ώστε να μην κάθονται στις ουρές και ταλαιπωρούνται.

Από σήμερα, όλοι οι σταθμοί του δικτύου του Μετρό και του Ηλεκτρικού (γραμμές 1, 2, και 3) θα παραλαμβάνουν τους φακέλους των πολιτών με τα στοιχεία τους και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, και ακολούθως, οι προσωποποιημένες ηλεκτρονικές κάρτες θα τους αποστέλλονται με το ταχυδρομείο σε εύλογο χρόνο στη διεύθυνση που θα δηλώσουν είτε της οικίας τους, είτε της εργασίας τους.

Στη συνέχεια θα μπορούν να φορτίσουν τις κάρτες σε όποιο εκδοτήριο ή μηχάνημα επιθυμούν.

Ο ανοικτός φάκελος που θα προσκομίζουν οι πολίτες στα όλα τα εκδοτήρια του δικτύου, πρέπει να περιλαμβάνει:

  1. Μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου
  2. Φωτοτυπία εγγράφου από το οποίο θα πιστοποιείται ο ΑΜΚΑ
  3. Φωτοτυπία του στελέχους μαζί με το μηνιαίο κουπόνι μηνός Οκτωβρίου 2017 ή προηγούμενου μήνα εντός του έτους 2017.
  4. Εκτύπωση της Αίτησης – QR CODE που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΣΑ www.athenacard.gr

Εξωτερικά του φακέλου θα αναγράφεται από τον πολίτη το ονοματεπώνυμο και η επιθυμητή διεύθυνση ταχυδρόμησης της προσωποποιημένης κάρτας (οδός, αριθμός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας).