Συνάδελφοι

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4387/2016 (άρθρα 14, 7, 8, 13) έγινε αναπροσαρμογή στις συντάξεις, για τους συνταξιούχους μέχρι 12/5/2016 με μεταβολή της αρχικής, από την 1-1-2019.

Η έκδοση των μηνιαίων ενημερωτικών σημειωμάτων μας (έντυπο) θα πραγματοποιηθεί από τον ΕΦΚΑ με την ηλεκτρονική διαδικασία από 1/1/2019 (όταν η εφαρμογή θα λειτουργήσει).

Επειδή, μέχρι σήμερα ο ΕΦΚΑ (ΓΚΛ) δεν έχει εκδώσει την συνταξιοδοτική ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΑΞΗ επανυπολογισμού της Σύνταξής μας, η Ένωσή μας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία συνέταξε και σας αποστέλλει έντυπο Αίτηση – Ένσταση, προκειμένου να  την υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση του ΕΦΚΑ (ΓΚΛ).

Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Βελής

Ο Γεν. Γραμματέας Ιωάννης Ζαχίλας

 

Κατεβάστε την αίτηση σε PDF πατώντας  εδώ

Κατεβάστε την αίτηση σε WORD πατώντας εδώ