Αποδεκτή έγινε με την εγκύκλιο 29727/5.9.2017, από τον Υπουργό Εσωτερικών, η Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. υπ’ αριθμ. 135/2017 σχετικά με τη μη υπαγωγή στο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του Ν. 2130/1993 των δικαιωμάτων αποκλειστικής χρήσεως ανοικτής θέσης σταθμεύσεως σε κοινόχρηστη και κοινόκτητη πιλοτή ή σε μέρος αυτής.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

«Σας αποστέλλουμε συνημμένα αντίγραφο της υπ΄ αριθμ. 135/2017 γνωμοδότησης του E’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών, αναφορικά με το εάν, τα παραχωρηθέντα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσεως ανοικτής θέσης σταθμεύσεως σε κοινόχρηστη και κοινόκτητη πιλοτή ή σε μέρος αυτής, υπόκεινται στο τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 και παρακαλούμε να τη γνωστοποιήσετε άμεσα στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας, για ενημέρωσή τους και ομοιόμορφη εφαρμογή.»

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ:

«τα παραχωρηθέντα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσεως ανοικτής θέσης σταθμεύσεως σε κοινόχρηστη και κοινόκτητη πιλοτή ή σε μέρος αυτής, δεν υπόκεινται στο τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, που επιβάλλεται υπέρ των δήμων και εις βάρος των ιδιοκτητών, επικαρπωτών ή νομέων ορόφων ή διαμερισμάτων της ιδίας οικοδομής.»

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση ΝΣΚ 135-2017

Παναγιώτης Βελής