Στη Μεραρχία Υποστήριξης (ΜΕΡΥΠ)  λειτουργούν δύο μουσεία, τα οποία λόγω του ιδιαίτερου αντικειμένου τους, εκτιμάται ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μέλη μας.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ « ΤΟΨΙΝ» (Θεσσαλονίκη)

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Λάρισσα)

Και στα δύο μουσεία υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες όπου παρουσιάζεται οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο σε συνδυασμό με την ξενάγηση, η οποία λαμβάνει χώρα από έμπειρο στρατιωτικό προσωπικό, συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

Ο προγραμματισμός των επισκέψεων δύναται να υλοποιηθεί σε απευθείας τηλεφωνική συνεννόηση με τα παραπάνω Μουσεία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://eaaps.gr/wp-content/uploads/2017/12/ΜΟΥΣΕΙΑ-ΕΝΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ-01-12-17.pdf

https://eaaps.gr/wp-content/uploads/2017/12/ΜΟΥΣΕΙΑ-ΓΙΑ-ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ-29-11-17.pdf

https://eaaps.gr/wp-content/uploads/2017/12/ΜΟΥΣΕΙΟ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΦΥΛΛΑΔΙΟ.pdf

Παναγιώτης Βελής