Αγαπητά μέλη,

σας κοινοποιούμε  επιστολή  που αποστείλαμε στον Υπουργό  κ. Κωστή Χατζηδάκη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία ζητούμαι  την παρέμβασή του προς την Διοίκηση του  ΕΦΚΑ για  να μας καταβάλλει τα ποσά που δικαιούμαστε.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ.

Σ’ ένα Κράτος Δικαίου, όπως είναι η χώρα μας και δεδομένης της επικρατούσης, κατά τη δράση της Δημόσιας Διοίκησης της Αρχής της Δικαιολογημένης Εμπιστοσύνης του Πολίτη από το Κράτος, πρέπει η Πολιτεία, μεταξύ των άλλων, να αποδεικνύει εμπράκτως ότι, όπως απαιτεί κι επιβάλει στους φορολογούμενους πολίτες να είναι συνεπείς στις φορολογικές κι άλλες νόμιμες υποχρεώσεις τους έναντι αυτής, πρέπει και η ίδια να σέβεται και να τηρεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στους πολίτες.

Πιο αναλυτικά, μέλη της Ένωσής μας έχουν δικαιωθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο με σειρά τελεσίδικες αποφάσεις του (ενδεικτικώς υπ’ αρ. 0591/2021, 0336/2022,……..) υποχρεώνει το Δημόσιο για την καταβολή προς αυτούς αξιοσέβαστου και αρκετά σημαντικού ποσού για την εποχή μας. Οι αποφάσεις αυτές, ο μέσος όρος των οποίων έχει υπερβεί το ένα έτος από την έκδοσή τους, έχουν επιδοθεί αρμοδίως στον ΕΦΚΑ, ο οποίος δυστυχώς παραμένει έως και σήμερα απλός θεατής των ως άνω αποφάσεων, αντί να προβεί στην άμεση εκτέλεσή τους, ως οφείλει εκ του νόμου, ζημιώνοντας ταυτόχρονα το Δημόσιο με τόκους υπερημερίας.

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε, ως αρμόδιος πολιτικός προϊστάμενος του ανωτέρω οργανισμού, για τις κατά νόμο δικές σας ενέργειες με σκοπό την άμεση εφαρμογή τους, αποδεικνύοντας έτσι ότι σε μια ευνομούμενη πολιτεία υφίσταται αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ αυτής και των πολιτών της.

Ο Γενικός Γραμματέας Ε.Α.Α.Π.Σ.

Δημαρέσης Φώτιος

Αρχιπύραρχος Π.Σ.

Ο Πρόεδρος Ε.Α.Α.Π.Σ. &  Ειδικός Γραμματέας Π.Ο.Α.Σ.Α.

Παναγιώτης Βελής

Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός Π.Σ.