Ενημερωτικό

Από 1η Μαρτίου, έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 27 Ν.4670/2020 (ν. Βρούτση), η οποία επιβάλει «ΝΕΕΣ ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ 30% ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ επί του ακαθαρίστου ποσού:

-της κύριας σύνταξης

-της επικουρικής σύνταξης

σε όσους συνταξιούχους εργάζονταν πριν από τις 13/5/2016, εφόσον συνεχίζουν να εργάζονται.

Ήδη απόστρατοι εργαζόμενοι – αυτοαπασχολούμενοι, διαπίστωσαν τις περικοπές, οι οποίες επιβλήθηκαν ΑΥΤΟΜΑΤΑ.

Σε εφαρμογή του Ν.4670/2020, άρθρο 27, εκδόθηκε η Α.Π.Φ. 8000/οικ 14032/571, εγκύκλιος.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Συνταξιούχοι  που εργάζονται π.χ , δικηγόροι, λογιστές, γιατροί, εργάζονται σε σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, π.χ. εταιρείες ασφαλείας, οδηγοί εταιρειών, κ.λ.π. γενικά, αυτοαπασχολούνται, παρέχοντας υπηρεσίες με μπλοκάκι, διατηρούν μονάδα, επιχείρηση κάθε είδους από τις οποίες δραστηριότητες απορρέει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, σε ασφαλιστικό φορέα.

Είναι απαγορευτικό, οικονομικά να συνεχίσει συνταξιούχος την εργασία. Παράδειγμα: Συνταξιούχος του e-ΕΦΚΑ λαμβάνει κύρια σύνταξη ύψους €800,00 και επικουρική σύνταξη ύψους €100,00, και αναλαμβάνει εργασία στον ιδιωτικό τομέα, είτε με πλήρη απασχόληση (25 ημέρες ασφάλισης), είτε με μερική (ανεξαρτήτως τις ώρες ή ημέρες απασχόλησης). Ο εν λόγω συνταξιούχος θα λάβει μειωμένη κύρια και επικουρική σύνταξη κατά 30%, δηλαδή η μηνιαία κύρια σύνταξη θα ανέρχεται σε €560,00 [(€800,00 – (30% x €800,00)] και η μηνιαία επικουρική σύνταξη θα ανέρχεται σε €70,00 [€100,00 – (30% x €100,00)].Πρέπει επίσης να καταβάλλει ανά Μήνα ασφαλιστικές εισφορές.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τους ανωτέρω νόμους και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, εφ’ όσον συνεχίζουν να εργάζονται :

  1. Έχουν υποχρέωση να δηλώσουν την απασχόληση ή αυτοαπασχόλησή τους αυτή στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες εκκαθάρισης συντάξεων του e-ΕΦΚΑ.

Το ιδιαίτερο σημείο είναι «μέχρι την ενεργοποίηση μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής που προβλέπεται να δημιουργηθεί» (σύμφωνα με την υπουργική απόφαση).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έληξε στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο. Καμμιά προειδοποίηση δεν υπήρξε, αν υπάρξει ή όχι παράταση, όπως περιμέναμε και αναστολή εφαρμογής, με δεδομένα την δύσκολη οικονομική κατάσταση.

Επειδή όμως ο νόμος προβλέπει την δημιουργία «ειδικής πλατφόρμας», η οποία δεν δημιουργήθηκε, αυτοδίκαια θα υπάρχει «σιωπηρή παράταση», για δικαίωμα χειρόγραφης δήλωσης, η οποία θα πρέπει να κατατίθεται στις τοπικές ΔΟΥ.

  1. Η υποχρέωση της δήλωσης, είναι ανεξάρτητη από το αν είχαν δηλώσει την απασχόλησή τους όταν την ξεκίνησαν.
  2. Η παράλειψη ή η μη συμμόρφωση προς την υποχρέωση ,επισύρει επιβολή πρόστιμου το οποίο αντιστοιχεί στο ύψος 12 μηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων του «παραβάτη».
  3. Καμιά πρόοδος, παραμένει ανεφάρμοστος εδώ και δύο χρόνια η διάταξη του νόμου Βρούτση, Ν.4670/2020, για την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης των χιλιάδων συνταξιούχων που εργάζονται.

Μάλιστα έχει καταγραφεί περίπτωση συνταξιούχου, που κατέβαλλε ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να κατοχυρώσει αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης.

Δηλαδή δεν εισπράττουν την ανταποδοτικότητα των εισφορών τους, όπως προβλέπει ο νόμος.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι καταβληθείσες εισφορές χρησιμοποιούνται για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης και της επικουρικής σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων.

Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιείται από τους απασχολούμενους συνταξιούχους μπορεί να αξιοποιηθεί για καταβολή επιπλέον ποσού στην κύρια και την επικουρική σύνταξη, τόσο στις περιπτώσεις που γίνεται περικοπή όσο και στις περιπτώσεις που γίνεται αναστολή της σύνταξης.

Καλούνται οι συνταξιούχοι, να μεταβούν στον ΕΦΚΑ και να δηλώσουν την απασχόλησή τους (που είχαν κάποια απασχόληση πριν από την έναρξη του νόμου Κατρούγκαλου, ήτοι στις 13 Μαΐου 2016, και εξακολουθούν να εργάζονται) Σε αντίθετη περίπτωση ο νόμος ορίζει ότι –εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν δηλώσει την απασχόλησή τους–θα πληρώσουν υψηλότατο πρόστιμο, που φθάνει έως και 12 συντάξεις, κύριες και επικουρικές.

Από τον ΕΦΚΑ επισημαίνουν (ζητήσαμε διευκρινήσεις από την τοπική ΔΟΥ), ότι η υποβολή νέας δήλωσης είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα από το εάν στο παρελθόν ο συνταξιούχος είχε δηλώσει την απασχόλησή του. 

Είναι ευνόητο, ότι είναι αδύνατο να «ξεφύγει» κανείς, ή να νομίσει ότι μπορεί να διαφύγει της περικοπής, αν δεν δηλώσει την εργασία του.

ΠΗΓΗ: Νικόλαος Ουρανός Οικονομολόγος

Διαβάστε την εγκύκλιο εδώ