Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Με αφορμή προτροπή από ΜΜΕ, να κάνουν οι συνταξιούχοι αιτήσεις σε επικουρικά ταμεία και ΓΛΚ για λάθος υπολογισμό στις περικοπές των συντάξεών τους,  ενημερώνουμε τα μέλη μας  για άλλη μια φορά, ότι δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα για τους απόστρατους αξιωματικούς παραγωγικής σχολής, κυρίως λόγω του ύψους της αρχικής τους σύνταξης. Κατ’ εξαίρεση τέτοιο ζήτημα μπορεί να προκύψει μόνο για συνάδελφους με μικρές αρχικές συντάξεις, όπως οι εκ πυρονόμων  υπό προυποθέσεις.

Πέρα όμως από αυτό, για τις κύριες συντάξεις, που είναι το ζητούμενο για εμάς, ισχύει η παρ. 2.α. του άρθρου 14 του ν. 4387/2016, όπου ορίζεται ότι:  «Μέχρι την 31/12/2018, οι συντάξεις της προηγούμενης παραγράφου συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά την 31/12/2014, σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις….».

Κατόπιν τούτου, σε ενδεχόμενη περίπτωση λαθεμένου υπολογισμού κυρίως των περικοπών του ν. 4093/2012 – που για μας δεν ισχύει, όπως προαναφέρθηκε – λόγω των τελευταίων περικοπών  σε ΜΤΠΥ και ΕΤΕΑΕΠ (εμείς δεν είχαμε), απαιτείται πολιτική βούληση.

Για όποια περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο της Ένωσης  κ. Χρήστο Χρυσανθακόπουλο στο τηλέφωνο 6936103227  ή στον Γενικό Γραμματέα κ. Παναγιώτη Βελή στο τηλέφωνο 6937210402.

Το Δ.Σ. της Ένωσης