Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο κτήριο της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, με θέμα τον απολογισμό των πεπραγμένων της ΕΑΑΠΣ, έτους 2022, καθώς και τον προγραμματισμό δράσεων για το 2023.

Πριν την έναρξη των εργασιών ομόφωνα εκλέχθηκε το προεδρείο της Συνέλευσης: Πρόεδρος Παναγιώτης Χριστόπουλος  και μέλη ο Γεώργιος Ντάγγας και ο Κωνσταντίνος Γυμνόπουλος.

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης Παναγιώτης Χριστόπουλος αφού καλωσόρισε τα παρευρισκόμενα μέλη και εξήγησε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά τη συζήτηση, έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Α.Π.Σ

Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΠΣ  Παναγιώτης Βελής  αφού χαιρέτησε και ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους, προχώρησε στον απολογισμό των πεπραγμένων του προηγούμενου έτους και αναφέρθηκε  στις δράσεις του Δ.Σ.  και στα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη της Ένωσης και συγκεκριμένα:

H Ένωση προέβη σε μια σειρά συναντήσεων με φορείς και Δημόσιους λειτουργούς στους οποίους εξέθεσε τα προβλήματα που μας απασχολούν, ενδεικτικά με τον Υφυπουργό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας  κ. Ευάγγελο Τουρνά, την Υφυπουργό του Υπουργείου Υγείας κ. Ζωή Ράπτη, τον Αρχηγό του Π.Σ., τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., το Ταμείο Πρόνοιας, το ΜΤΠΥ, τον ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ, το ΤΕΑΠΑΣΑ, τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κώστα Μπακογιάννη,  κ.α.

Παράλληλα συνεχίζεται η έκδοση της έντυπης και ηλεκτρονικής εφημερίδας μας, με την επωνυμία «ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ ….για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ», με την  οποία θα μπορούν τα μέλη  να έχουν αμεσότερη επικοινωνία και καλύτερη ενημέρωση από την ίδια την Ένωση και συνάμα, ανανεώνεται τακτικά η ιστοσελίδα μας και αναρτώνται θέματα που μας αφορούν.

Συμμετείχε μαζί με την Ομοσπονδία της ΠΟΑΣΑ σε κοινές κινητοποιήσεις και με πολλές άλλες οργανώσεις συνταξιούχων, για θέματα που μας απασχολούν όπως ζητήματα αναδρομικών, περικοπών κύριων και επικουρικών συντάξεων μας, κατάργηση δώρων κ.ά.

Σχετικά με τις αποφάσεις που ταχυδρομήθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και αφορούσαν τις αγωγές που είχαν υποβάλλει μέλη μας, για την παράνομη παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), και αφορά το διάστημα από (01/11/2014 έως 31/10/2016), άρχισε ο ΕΦΚΑ να πληρώνει τους δικαιούχους και μάλιστα με τόκους υπερημερίας.

Επίσης, αναφέρθηκε στην πρόσφατη απόφαση 1192/2022 της ολομέλειας του ΣΤΕ με την οποία κρίθηκε αμετάκλητα ότι προϋπόθεση για την κρίση Αξιωματικού ως  ευδόκιμου τερματισμού της υπηρεσίας είναι τα 35 συντάξιμα χρόνια, παράλληλα όμως με την ανεπάρκεια παραμονής στο Σώμα. Για τη συμπλήρωση του πιο πάνω χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας, δε λαμβάνεται υπόψη μόνον η πραγματική υπηρεσία, αλλά ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, η μάχιμη πενταετία, και  ο χρόνος σπουδών. Αυτό εγείρει κάποια θέματα όπως η δυνατότητα που θα έχει κάποιος να εξαγοράσει τα μάχιμα, τη θητεία ή τη σχολή ή  το ποσό της σύνταξης, για κάποιον που αποστρατεύεται με π.χ. 25 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, θα είναι πολύ μικρότερο, διότι το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται με το μέσο όρο αποδοχών των 25 ετών και τα αντίστοιχα ποσοστά αναπλήρωσης. Φυσικά αντίστοιχα, διαμορφώνονται και τα άλλα Ταμεία.

Ακολούθως έθεσε τους στόχους και τις δράσεις που πρέπει να γίνουν την νέα χρονιά, όπως:

  • Η δυνατότητα παροχής δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας ΓΝΑ, στα τέκνα του εν ενεργεία και εν αποστρατεία ένστολου προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και μετά την ηλικία των 25 ετών.
  • Η απόδοση αναδρομικών 23 μηνών για την εισφορά αλληλεγγύης (Φεβ. 2017-Δεκ. 2018) σε όσους συναδέλφους δεν έχουν κάνει αγωγή την εφαρμογή της υπ’ αριθ. 1477/2021 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  • Η χορήγηση ολόκληρης κύριας και επικουρικής σύνταξης στο 70% στις συντάξεις χηρείας, όπως ίσχυε πριν το Νόμο Κατρούγκαλου (4387/2016), όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 4389/2016  και  4611/2019 ).
  • Να καταργηθεί το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 και το άρθρο 27 του ν.4670/2020 και όλες οι διατάξεις που θέτουν περιορισμούς στην απασχόληση των συνταξιούχων, και να μπορεί όποιος επιθυμεί να εργαστεί πληρώνοντας τις ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές.
  • Να μας χορηγηθούν τα επιδόματα εορτών και αδείας, διότι  τίθεται ζήτημα ευθείας καταστρατήγησης του δικαιώματος στην περιουσία και της  αρχής της ανταποδοτικότητας των εισφορών,  καθώς καταβλήθηκαν ειδικές  εισφορές για δώρα, επιδόματα αδείας για δεκαετίες, χωρίς αυτές οι εισφορές να μας επιστραφούν.
  • Τη συμμετοχή σε κοινές κινητοποιήσεις με πολλές άλλες οργανώσεις συνταξιούχων, για θέματα που μας απασχολούν όπως ζητήματα αναδρομικών, περικοπών κύριων και επικουρικών συντάξεων μας, κατάργηση δώρων κ.ά.

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Ταμίας της Ένωσης Ιωάννης Ζαχίλας, ο οποίος παρουσίασε  με κάθε λεπτομέρεια τον  οικονομικό απολογισμό του 2022.

Η  όλη συζήτηση πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε μέσα σε άριστο κλίμα, όπως αρμόζει στα μέλη της ΕΑΑΠΣ .

Τέλος, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κάλεσε τα μέλη απαντήσουν επί των πεπραγμένων και του οικονομικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης για το έτος 2022, ομόφωνα τα μέλη της Συνέλευσης ενέκριναν όλα τα παραπάνω.

Ο Γ. Γραμματέας της Ε.Α.Α.Π.Σ.

Φώτιος Δημαρέσης