Αγαπητοί συνάδελφοι,

Προσπαθούμε μέσα από τις συνθήκες που επικρατούν λόγω κορονοϊου τα διαχειριζόμαστε όσο μπορούμε τα διάφορα θέματα που προκύπτουν για την σωστή λειτουργία της ΕΝΩΣΗΣ μας.

Ένα  που μας απασχολεί και μετά από πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα μέλη του ΔΣ, είναι η καταβολή της ετήσιας συνδρομής .

Μετά από έλεγχο, διαπιστώσαμε ότι ορισμένοι συνάδελφοι δεν έχουν καταβάλει τις συνδρομές και παρελθόντων ετών. Η ένωση έχει καταγράψει τα ποσά που αντιστοιχών στον καθένα από εμάς και γίνετε μια προσπάθεια να σταλούν SMS στον καθένα ξεχωριστά προκειμένου ανταποκριθούν.

Όπως όλοι γνωρίζουμε μέχρι και το 2020 η συνδρομή ήταν 10 ευρώ. Μετά από την γενική συνέλευση των μελών αποφασίστηκε για το 2021 το ποσόν των 20 ευρώ.

Όσοι έχουν υποβάλει Υ.Δ. για να κρατείται το ποσόν από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. δεν θα προβούν σε καμία ενέργεια , οι υπόλοιποι θα πρέπει να καταθέσουν το ποσόν είτε μέσω Web banking , είτε στην τράπεζα Πειραιώς.

Βέβαια σας υπενθυμίζουμε ότι καλόν θα είναι , όσοι δεν έχουν υποβάλει Υ.Δ. για να γίνετε η κράτηση από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για να αποφεύγουν την ταλαιπωρία.

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας είναι στη διάθεσή  σας για κάθε πληροφορία.

Ο λογαριασμός της  τράπεζας Πειραιώς είναι 5032091342895 και το IBAN GR2001720320005032091342895.

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Βελής
Αντιστράτηγος –Υπαρχηγός ΠΣ ε.α

Ο Γ.Γραμματέας
Ιωάννης Ζαχίλας
Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α