Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Α.Π.Σ.

σας εύχονται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά

Ο Πρόεδρος                                             Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Βελής                                     Δημαρέσης Φώτιος